Ondernemers op industrieterrein Blankenstein in Meppel buigen zich over een toekomst zonder aardgas

Ondernemers en eigenaren van panden op industrieterrein Blankenstein in Meppel bogen zich dinsdagavond over de Transitievisie Warmte van de gemeente. In deze transitievisie wordt de route aangegeven naar een situatie waarin geen aardgas meer wordt gebruikt.

Bedrijventerrein Blankenstein met veel kantoorgebouwen.

Bedrijventerrein Blankenstein met veel kantoorgebouwen. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

De aanwezigen werden dan ook direct ondergedompeld in een aantal oplossingen, waarbij de aandacht met name werd gevestigd op de luchtwarmtepomp. Dit apparaat onttrekt warmte aan de buitenlucht en verwarmt daarmee een gebouw. Ook als het buiten vriest, dan nog kan de warmtepomp warmte uit de lucht halen. Dat kost natuurlijk wel energie en die kan worden opgewekt met zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand.

Nieuws

menu