Bewoners van de Voorstraat komen in actie. Ze zijn tegen de plannen van de gemeente om de halve straat aan te wijzen als gebied waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen.

Onrust onder bewoners Voorstraat in Meppel. Gemeente wil halve straat aanwijzen als gebied voor prostitutiebedrijven. 'We gaan voor dit plan liggen'

Bewoners van de Voorstraat komen in actie. Ze zijn tegen de plannen van de gemeente om de halve straat aan te wijzen als gebied waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp

Onrust onder de bewoners van de Voorstraat, Soembastraat en Lombokstraat in Meppel. De gemeente is voornemens om de helft van de Voorstraat aan te wijzen als gebied waar prostitutiebedrijven worden toegestaan.

Op straat spelen kinderen met elkaar. Ze voetballen, stampen door de regenplassen of rennen achter elkaar aan. De ouders en andere inwoners verzamelen zich in de smalle straat in de Indische buurt. „Zoveel reuring hebben we volgens mij nog nooit gehad in de straat”, grapt Arjen van der Meulen, een van de inwoners.

De Voorstraat is een kleine straat en ligt letterlijk tegen het centrum aan. Het ligt wat verscholen achter de brede Woldstraat en behoort tot de Indische buurt. „We zijn geen volksbuurt”, zegt bewoner Astrid van Keulen. „Alle lagen van de samenleving wonen hier, jong en oud. Er is een enorme samenhang in de straat. We helpen iedereen, maar we lopen de deur bij elkaar niet plat.” Het typeert de Indische buurt, die bekend staat als een hechte buurt. De bewoners trekken samen op als de Meppel City Run gehouden wordt. Ook nu loopt de gehele buurt uit, maar met een andere reden.

Bewoners vanuit de gehele Voorstraat verzamelen zich op straat. Ook bewoners van de Soembastraat en aantal bewoners van de Lombokstraat komen erbij. Ze willen hun verhaal kwijt. „Als het aan de gemeente ligt, wordt de straat tot en met mijn woning als gebied aangewezen waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen”, zegt Van der Meulen. En dat zien de bewoners absoluut niet zitten.

De gemeente Meppel kent drie prostitutiebedrijven. Twee daarvan zitten aan de Voorstraat, de andere aan de Kolderveense Bovenboer. Dat de gemeente nu het gebied wil uitbreiden, komt door een uitspraak van het Europees Hof. De vergunningen voor deze bedrijven worden ieder vier jaar verlengd, maar dat mag niet meer van de rechter. Het gaat namelijk om ‘schaarse vergunningen’ - er zijn er maar een paar van. En van de rechter mag een schaarse vergunning niet zomaar vergeven worden aan de huidige vergunninghouder. Als er meerdere belangstellenden zijn, moeten ze beoordeeld worden en degene met het beste plan krijgt de vergunning.

Joodse herdenkstenen

De rechter heeft daarnaast bepaald dat gemeenten een gebied mogen aanwijzen voor prostitutiebedrijven. Dat gebied moet groter zijn dan de bestaande locaties van de bedrijven, zodat de aanvragers keuze hebben. Dat gebied past niet in de straat, zeggen de bewoners. Astrid van Keulen wijst naar de struikelstenen die voor een van de prostitutiebedrijven in de Voorstraat liggen. Die stenen liggen voor huizen waar vroeger Joodse gezinnen in woonden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd of vermoord. „Nou, lekker contrast”, zegt ze. „Is dat nou leuk voor toeristen die een historische wandelroute willen volgen?”

Sowieso is veiligheid een issue in de straat. De straat wordt gekenmerkt door knusse, maar kleine, oude huizen. Geen noodgangen en niet geschikt voor dit soort bedrijven, aldus de bewoners. En met de geparkeerde auto’s aan de kant van de weg is het ook lastig bereikbaar voor ambulances en brandweer. De karakteristieke huizen verbouwen of zelfs nieuwbouw om ruimte te creëren voor prostitutie vinden ze zonde.

Industrieterrein

Ze vinden het niet meer van deze tijd om prostitutie te bedrijven in een woonwijk. „We vinden wel eens drugs in de straat”, zegt Arjen. „Ik heb het ook wel eens gevonden op straat”, zegt zijn zoontje. „Dat is echt ongewenst”, reageert een omwonende. De bewoners vragen zich af waarom de Voorstraat in het centrum wordt aangewezen voor uitbreiding en niet de Kolderveense Bovenboer in het buitengebied. „Of verplaats het naar een industrieterrein”, roept een bewoner. „Daar is het goed bereikbaar, heb je voldoende parkeergelegenheden en zit je niemand in de weg. Is iedereen blij voor 20 jaar.”

De gemeente kiest echter bewust voor de Voorstraat. „Er is gekozen voor dit deel van de straat omdat er al twee prostitutiebedrijven zitten”, motiveert het college van burgemeester en wethouders. „Het is veiliger om deze bedrijven te concentreren op één plek in de stad.”

Wat de bewoners vooral steekt is de manier waarop de gemeente dit plan communiceert. Op 22 februari viel er een brief in de bus met het plan. Ze hadden een week om te reageren. De bewoners zijn bang dat het plan al beklonken is. Astrid van Keulen geeft aan dat ze best willen meedenken met de gemeente. „Iedereen is gebaat bij een win-winsituatie.”

Maximaal drie prostitutiebedrijven

Overigens is het niet zo dat de halve straat in de toekomst vol komt met prostitutiebedrijven. Momenteel zijn er in totaal vier vergunningen in de gemeente te vergeven aan prostitutiebedrijven. Dat wil de gemeente bijstellen naar drie, maar daar moet de gemeenteraad nog een klap op geven. Als de locatie op de Kolderveense Bovenboer in gebruik blijft mogen er dus maximaal twee in de Voorstraat komen. Een raamprostitutiebedrijf staat de gemeente sowieso niet toe.

De familie Paans wil gaan verbouwen. Het gezin wil onder meer zonnepanelen aanleggen en van het gas af. Maar deze investering zetten ze nu even stil. „We gaan niet investeren in de straat zolang dit plan er ligt.” Investeren in de straat mag de buurt graag zien. „Wij willen die rode stenen ook wel”, zegt Astrid van Keulen over de bestrating die in de Noteboomstraat is gelegd. „Wat lampionnen op straat”, roept iemand anders. „Het is een karakteristieke straat. En dat willen we graag zo houden.” Astrid: „We gaan voor dit plan liggen.”

Dinsdag behandelt de gemeente de bezwaren van de bewoners.