Oosterboerschool in Meppel sluit voorgoed de deuren. 'Ik heb nog nooit meegemaakt dat er onder ouders zo positief gesproken werd over een fusie'

Nog een paar dagen en dan is de fusie tussen de Oosterboerschool en de Tolter afgerond. Inmiddels is ook het vertrouwde schoolgebouw aan de K.P.-laan verlaten. Het laatste hoofdstuk in de geschiedenis van de ruim honderdjarige Oosterboerschool. Een terug- en vooruitblik met Marjan Kreeft, directeur van de Oosterboerschool en begeleider van het fusietraject.

Marjan Kreeft kijkt terug op een geslaagd fusiejaar.

Marjan Kreeft kijkt terug op een geslaagd fusiejaar. Foto: Daan Prest

Van Oosterboerschool naar IJsvogel

Marjan Kreeft werkte 29 jaar op obs De Tolter, was er adjunct-directeur en sinds 2007 directeur. In 2015 maakte ze de overstap naar de Oosterboerschool, de andere openbare school in de Oosterboer. Marjan Kreeft trof in 2015 een school waarin de gemoedelijkheid en kleinschaligheid van de eerdere jaren aan de Oosterboerweg nog te voelen waren. „De sfeer van een dorpsschool, iedereen kende elkaar”, vertelt ze. „Ik kwam hier als nieuwe directeur in een mindere periode, maar de ouders hielden vertrouwen. 98 procent van de ouders is meegegaan naar de IJsvogel, een standvastige groep. Het team was ook lang bij elkaar geweest.”

Van een fusie tussen de twee scholen was nog geen sprake. Kreeft had vooral als taak de school, die net het stempel zeer zwak had gekregen van de Onderwijsinspectie, weer de goede kant op te duwen.

„Er zijn mensen die de fusie eerder hadden gewild, maar het is goed dat het zo gegaan is”, vindt ze. De school was al sinds 2011 een Daltonschool en kreeg in 2017 opnieuw een licentie voor vijf jaar. Daarnaast werd hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. „We hebben veel nieuwe onderwijsvormen geïntegreerd in de manier van werken volgens Dalton. Zoals IPC (International Primary Curriculum), dat onderwijs in samenhang presenteert en ook adaptief toetsen en les op eigen niveau. Dat heeft ons gebracht dat we een volwaardige gesprekspartner waren, anders waren we Calimero in het grote geheel geworden.”

De reden waarom de fusie er toch kwam, ligt vooral in het dalende aantal leerlingen. Op gebied van onderwijs had de Oosterboerschool het weer op orde, maar de toestroom van nieuwe leerlingen bleef uit.

Per augustus 2020 fuseerden de Tolter en de Oosterboerschool tot de IJsvogel. Marieke Bonen bracht als directeur nieuw elan en Marjan Kreeft begeleidde afgelopen jaar de fusie. Er werd gekozen voor het nieuwste gebouw, dat van De Tolter, dat aan de Engelgaarde centraal gelegen is in de wijk. Afgelopen jaar waren er nog 32 kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de voormalige Oosterboerschool aan de K.P.-laan te vinden, maar volgend schooljaar start de IJsvogel met alle 170 leerlingen in samengevoegde groepen aan de Engelgaarde.

Het overgangsjaar

Ondanks de vele coronagerelateerde tegenslagen kijkt Marjan Kreeft terug op een geslaagd fusiejaar. „Ik werk al veertig jaar in het onderwijs, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er onder ouders zo positief gesproken werd over een fusie. De aanmeldingen stromen binnen, dat maak je bijna niet mee in een fusie. Mensen willen vaak toch eerst kijken hoe het gaat. Ik ben blij dat ik de fusie mocht begeleiden. Samen met het enthousiasme van Marieke Bonen vormde het een mooi geheel.”

In 2019 was al een projectgroep gestart met de voorbereidingen op de fusie en in augustus 2020 werd de fusie met een feestelijke dag en een nieuwe schoolnaam ingeluid. Voor afgelopen schooljaar stonden diverse gezamenlijke activiteiten op de kalender. Samen gymmen, ouders ontmoeten, maar corona zorgde ervoor dat het allemaal anders ging. „We hebben veel filmpjes gemaakt om zo de ouders te blijven meenemen”, zegt Marjan. Vrijdag 23 juni was de afsluiting op de Oosterboerschool en maandag 28 juni werden de 32 ‘nieuwe’ kinderen van harte welkom geheten op de nieuwe locatie. „De andere kinderen hadden spandoeken gemaakt, dat werd erg gewaardeerd. Het was goed dat we dit nu hebben gedaan en niet na de zomervakantie. Je zag de gespannen kopjes. Op de tweede dag zag je ze al heel anders binnenkomen.”

Visie

De IJsvogel is geen simpele optelsom van de twee scholen, beide teams hebben er hard aan gewerkt een school met een nieuwe visie neer te zetten, opgebouwd vanaf de basis. „We hebben een duidelijk concept neergelegd, de visie is heel duidelijk. Kindgericht, onderwijs in samenhang, sociale aspecten zijn belangrijk, kinderen krijgen les vanuit een basisgroep, maar we geven een groepsdoorbrekende instructie zodat kinderen niet op frustratieniveau hoeven te leren”, somt Marjan Kreeft enkele onderdelen op. „Naast dit hebben we IPC, waarin kinderen met de wereld bezig zijn en onderzoeksvaardigheden opdoen. Dat is wat de wereld nodig heeft op dit moment. Op sociaal en emotioneel gebied werken we met de Gelukskoffer. We hebben vanuit de bestaande kwaliteiten gebouwd en dat geeft vertrouwen. Er zijn niet zomaar keuzes gemaakt, dit is echt ontstaan vanuit de visie op het kind.”

En verder?

Marjan Kreeft laat de IJsvogel volgend jaar nog niet los. Ze is er een halve dag per week te vinden om de losse eindjes van het corona- en fusiejaar af te handelen. Daarnaast gaat ze enkele dagen per week aan de slag voor Promes met de ontwikkeling van een nieuwe school in Nieuwveense Landen. Het schoolgebouw komt niet leeg te staan. Nu al is bovenschoolse voorziening Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Meppel er te vinden en er zijn gesprekken gaande met Welzijn MensenWerk om buurthuisfuncties te verplaatsen van de Beemd naar de K.P.-laan.