Openbare cursus ‘Digitale nalatenschap’ krijgt veel belangstelling

Martha en Harrie Haanstra hebben alle cursussen van SeniorWeb bezocht en kregen een bloemetje. Daan Prest

Meppel - Wat gebeurt er eigenlijk met de social media van iemand die komt te overlijden? Of met de overheidsformulieren en alle wachtwoorden? Deze thema’s werden woensdagavond besproken tijdens de openbare informatiebijeenkomst over digitale nalatenschap in De Plataan.

SeniorWeb Meppel bestaat 12,5 jaar en dat was aanleiding om een openbare informatiebijeenkomst te organiseren. Jaarlijks volgen bijna 400 mensen cursussen bij SeniorWeb Meppel/Steenwijk. De afdeling Meppel heeft in samenwerking met notaris Bart Lever een cursus ‘digitale nalatenschap’ ontwikkeld. Het doel van deze informatiebijeenkomst was om de inwoners van Meppel en regio meer informatie te geven over wat te doen met het digitale eigendom van een overledene.

Nieuwe regels

De overheid gaat de regels van digitale nalatenschap voor erfgenamen herzien. Denk hierbij aan de regie op eigen overheidsformulieren, zorgdossier en verzekeringen. De cursus Digitale nalatenschap bestaat uit 4 lessen, waarvan de laatste wordt gegeven door notaris Bart Lever.

‘Het leek SeniorWeb een mooi idee om, in het kader van ons jubileum en de herziene regels van de overheid, deze 4de les in het openbaar te geven’, zei voorzitter Ans Bosman. Dat de opkomst zo groot zou zijn, had ze niet verwacht. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig. ‘Samen met de bibliotheek hebben we deze avond georganiseerd en de aanwezigheid van zoveel mensen laat zien dat het onderwerp leeft.’

Tips

In opdracht van de overheid is communicatie- en adviesbureau Osage bezig de nieuwe regels inzichtelijk te maken voor het publiek. Harrie Kuipers van Osage legde de aanwezigen uit wat de betekenis is van die gewijzigde regels. Zijn boodschap was: ‘Blijf niet stilzitten, maar doe wat. De overheid gaat het niet voor jou regelen.’

Notaris Bart Lever gaf vervolgens een lezing over het erfrecht in het algemeen. Hij maakte duidelijk hoe er op erfbelasting en zorgbijdrage bespaard kan worden. Nog belangrijker was volgens hem hoe en waar die informatie te vinden is. ‘Houd het eenvoudig, maak zelf lijstjes met wachtwoorden en andere informatie die nodig zijn om in te loggen bij verschillende organisaties en bedrijven. En nog belangrijker: laat je naasten weten wat er na jouw dood mee moet gebeuren.’

Na de lezingen maakten veel bezoekers van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen. ‘Vragen zullen er blijven, ook na deze avond, maar het is wel duidelijk dat mensen zelf in actie moeten komen’, aldus Ans Bosman.