Organisaties zetten de schouders onder het festival 'Iedereen telt mee!' Het doel: armoede in Meppel moet worden overwonnen

De leden van het Armoedepact vertellen over het festival op 16 september. Mediahuis Noord

Het Armoedepact Meppel gaat in september het festival ‘Iedereen telt mee!’ organiseren. Een festival voor echt alle Meppelers, om daadwerkelijk iets te bereiken op het gebied van armoede.

Dit festival is overgewaaid uit Zwolle. Daar bezochten zo’n 800 burgers een vergelijkbaar evenement dat zich richt op mensen in de armoede en mensen die iets aan die armoede willen doen.

Doel van het festival is dan ook om met betrokken inwoners, professionals en organisaties de steeds groter wordende groep mensen te helpen die in de (financiële) problemen komen of al zitten. Het festival vindt plaats op zaterdag 16 september, van 11.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen kan het festival gratis bijwonen. Het evenement vindt plaats in De Samenstroom aan de Groenmarktstraat 2 in Meppel.

Ruim veertig betrokken inwoners van Meppel namen donderdag deel aan de nieuwjaarsbijeenkomst van het Armoedepact Meppel. Naast een gezellige borrel stond het festival ‘Iedereen telt mee!’ op het programma. De bijeenkomst werd gepresenteerd door Henriët Boxem, beleidsmedewerker van de gemeente. Zij stelde de leden van het Armoedepact aan de zaal voor: Thijs Visser namens de Adviesraad Sociaal Domein, Sigrid Waarsing van Kindsupport, Jan Bloksma van de Arme Kant van Meppel, Miranda de Haas als ervaringsdeskundige, beleidsadviseur Tim Boomsma, en Annika Wessels consulent Geldzorgen. Allen spraken hun wensen en verwachtingen over het festival uit.

Taboe doorbreken

Rode draad hierin is het meer zichtbaar maken van armoede in de samenleving. Armoede is er. Maar er rust een taboe op het onderwerp en door schaamte laten de mensen die het betreft zich niet zien. Dat maakt het voor organisaties lastig om hulp te bieden. Daarnaast moeten de mensen met financiële problemen de organisaties leren kennen. Pas dan kunnen ze de grote stap maken om hulp te vragen.

Een andere wens van de organisatoren is dat de organisaties die hulp kunnen bieden elkaar leren kennen. Hierdoor wordt het mogelijk om mensen door te verwijzen, zodat ze de juiste hulp kunnen ontvangen.

Miranda de Haas gaat een stapje verder. Mensen moeten niet alleen geholpen worden, maar vooral de oorzaken van armoede moeten worden weggenomen. „We willen concreet iets doen, niet alleen aan armoedebestrijding maar ook aan preventie en empowerment. We willen mensen echt verder helpen. Als het om empowerment gaat, weten wij dat het heel belangrijk is voor mensen (die van weinig moeten zien rond te komen) dat zij de juiste begeleiding/coaching krijgen. Dit kan het verschil maken voor iemand om uit een situatie te komen.”

Een oplossing zou al zijn als organisaties hun vrijwilligers de maximale vergoeding van 1800 euro per jaar zouden geven, meent Thijs Visser.

Bezoekster Willemijn van Schilfgaarde verbaast zich erover dat er tegenwoordig zoveel op vrijwillige basis moet gebeuren. Ze pleit voor meer betaalde functies. „Aan het werk dat mensen vrijwillig verzetten hangt een prijskaartje. Mensen moeten daarom perspectief krijgen op betaald werk.” De deelname aan het festival van het Werkgeversservicepunt zou ze dan ook toejuichen.

Anderstaligen

Jan Bloksma van de Arme Kant van Meppel weet uit ervaring van een bijeenkomst in de Oosterboer hoe lastig het is om mensen te spreken. „Er heerst veel schaamte onder de mensen.” De Arme Kant heeft 720 e-mailadressen in het bestand en nog zo’n honderd adressen van mensen zonder computer of smartphone. Die worden allemaal uitgenodigd om naar het festival te komen. Een punt van zorg blijft de groep anderstaligen. Het blijkt in de praktijk heel lastig om die mensen te bereiken.

Tonie Mulder van de Voedselbank wil af van de naam Armoedepact. „Hoewel armoede altijd zal blijven, schrikt zo’n naam een deel van de mensen af. De naam werkt stigmatiserend.” En dat is inderdaad een valkuil: óf je rekent jezelf niet tot de doelgroep, óf je schaamt je zodat je niet komt.

Daarom wil de organisatie een festival voor álle Meppelers. Met bijvoorbeeld een ‘beleefhuis’ waarin mensen kunnen ervaren hoe het is om echt krap bij kas te zitten. Of een escaperoom, waar je leert tegen welke problemen arme mensen aanlopen. Maar het voornaamste doel is om gesprekken op gang te brengen. Het gaat om bewustwording van een probleem dat eigenlijk zo snel mogelijk de wereld uit moet, om te beginnen in Meppel.

Nieuws

menu