Peter de Visser kijkt terug op fusietraject van scholen in Meppel: 'Bijna alle formele hobbels zijn nu genomen'

„Bijna alle formele hobbels zijn nu genomen”, zegt Peter de Visser over de voorgenomen fusie tussen de onderwijsorganisaties RSG Stad en Esch en CSG Dingstede in Meppel. De gemeenteraad van Meppel ging vorige week akkoord met de samenvoeging en de fusie staat dinsdag 9 november als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad in Westerveld. „Dit was goed voorbereid met alle ambtenaren.”

Stad en Esch Ezinge.

Stad en Esch Ezinge. Daan Prest

Ook de Medezeggenschapsraden (MR) en de toezichthoudende organen staan achter het besluit dat de middelbare scholen vanaf 1 januari verder gaan als één onderwijsstichting. „Het wachten is echter nog wel op de toetsing van de fusie-effectrapportage (FER) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)”, zegt De Visser. Maar ook op dat punt worden geen problemen meer verwacht.

Nieuws

Meest gelezen