Plant is de musische mediatie van Nynke Laverman | Recensie

‘Ik weet niet meer hoe het verder gaat’, zegt Nynke Laverman tegen het eind van haar muziektheatervoorstelling Plant. De Friese zangers verrast met filosofisch muziektheater, muziek en zang in sterke beelden. Een muzische zoektocht naar de bestemming van de mens in anderhalf uur.

Nynke Laverman.

Nynke Laverman. FOTO RENE DEN ENGELSMAN

De tegenstellingen zoeken elkaar in hoog tempo op. De natuur wordt lieflijk en warm bezongen, maar tegelijkertijd is er het harde, metaalachtige lawaai van de industrialisatie dat daar weer haaks op staat. Alle verschillende stadia van het dagelijkse menszijn worden onderzocht om te duiden waar het middelpunt, de bestemming, de kern is van deze verkenning. Een intensieve muzikale meditatie om in de stilte te zoeken naar de waarheid. En als Nynke zegt ’ik weet niet meer hoe het verder gaat’ mag jij als toeschouwer ook gerust zijn, want het is dus geen puzzel, geen toets om te kijken wie het eerst de boodschap van Plant heeft gevonden.

Waarheid

Nieuws

menu