Politiek besluit over miljoenenrenovatie voor Ogterop in Meppel komt steeds dichterbij: 'We hebben wat over voor de schouwburg, maar hoeveel nodig is, is nog niet duidelijk'

Schouwburg Ogterop is belangrijk voor Meppel, maar de 18 miljoen euro die nodig is voor de grote renovatie ervan is wel heel veel geld. Dat is beknopt hoe de politiek van Meppel erover denkt.

Schouwburg Ogterop.

Schouwburg Ogterop. Foto: Willem Braam

De schouwburg in Meppel is toe aan vernieuwing. Het gebouw is op - het is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De kosten voor vernieuwbouw worden geschat op 18 miljoen euro. Daarvan wordt gerekend op 3,5 miljoen euro van externen, maar zekerheid is daarover nog niet. Daarnaast komt nog 1,5 miljoen euro van het theater zelf, waardoor de gemeente zelf zo’n 13 miljoen zou moeten bijdragen.

„We zien geen onderbouwing van die 3,5 miljoen, behalve optimisme na gesprekken”, concludeert Frank Perquin (VVD). Maar er leeft bij veel partijen een diepere zorg. „Is het acceptabel voor de wethouder als een vernieuwd Ogterop het einde betekent voor cultureel centrum De Plataan?”, verwoordt Adwin Peeks, namens GroenLinks. Elisabeth Bakkenes (Sterk Meppel) komt met eenzelfde scenario, maar dan voor de bibliotheek. En daar zijn meer partijen benieuwd naar. Wat de gevolgen zijn voor de rest van het cultuuraanbod in Meppel, als er zo’n groot bedrag voor Ogterop wordt vrijgemaakt.

„Hoe moeten wij verenigingen uitleggen dat we moeten bezuinigen, maar tegelijk kiezen voor vernieuwbouw van Ogterop”, kaart Ina Booij namens ChristenUnie aan. En Elisabeth Bakkenes: „We geloven in Ogterop en zien ook het belang ervan. We hebben er wat voor over. Maar hoeveel we er voor over moeten hebben, is voor ons nog niet duidelijk.”

Kosten zijn een schatting

De 18 miljoen euro is namelijk een schatting. Bouwkosten stijgen, de externe financiering staat alles behalve vast. Enfin, die kosten kunnen hoger uitpakken. Alleen D66 is uitgesproken voorstander van de investering. „Mijn eerste reactie was ‘belachelijk, wat veel geld’. Maar na bestudering van de plannen en de mogelijkheden die daarmee gecreëerd worden, is onze mening veranderd”, zegt Jeannet Bos. „De investering is meer dan vervelend, maar te rechtvaardigen.”

Wethouder Henk ten Hulscher zegt dat die 3,5 miljoen vanuit externen „willens en wetens” lager is geschat. „Ik vertel later liever dat het geen 3,5 maar 5 miljoen is geworden, dan andersom. Als het andersom is, hebben we namelijk echt een probleem. Maar we moeten wel reëel blijven.”

Beslisfuik

De wethouder zegt erbij dat die 13 miljoen van de gemeente nu nog niet gevraagd wordt uit te geven, maar dat er nu gevraagd wordt om rekening te houden met 13 miljoen euro. En dat is wel een belangrijke stap volgens Ten Hulscher: „Ik ben bij de provincie geweest. Gedeputeerde Henk Brink was duidelijk: ‘Als wij 5 miljoen doen, wat doet de gemeenteraad dan?’ Ik kan daar nu nog geen antwoord op geven”, aldus de wethouder. „Deze stap helpt om met andere overheden te communiceren. We kunnen hiermee aantonen dat we zelf willen investeren, maar niet tegen elke prijs.”

Die laatste woorden zijn belangrijk voor veel partijen. „Dat we nu niet eerst zeggen dat we Ogterop hoe dan ook in de benen houden, en daarna pas zien welke voorzieningen er moeten sneuvelen”, reageert Frank Perquin (VVD). Hij spreekt over een beslisfuik. Dat er nu ingestemd wordt om meteen alles in gang te zetten. Maar dat is absoluut niet zo, zegt wethouder Ten Hulscher. Sterker nog, de huidige raad zal niet eens dé beslissende knoop doorhakken. Dat is pas voor de raad, en dus ook het college, na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hét grote politieke besluit wordt halverwege 2022 verwacht.

Cultuursector is positief over Ogterop

Ten Hulscher verwijst naar de Meppeler Courant huis-aan-huis van dinsdag. Een paginagrote advertentie vanuit de Steungroep Ogterop, opgericht door een aantal inwoners van Meppel. „Toen vorig jaar bekend werd dat er miljoenen nodig zijn om de schouwburg toekomstbestendig te maken, gingen al vrij snel geruchten rond dat de schouwburg helemaal zou kunnen verdwijnen”, vertelt voorzitter Hans Pastoor over de reden om deze groep op te zetten. De groep heeft onder meer met gebruikers gesproken en dat heeft geleid tot de advertentie, waarin veel verschillende instanties en bedrijven zeggen achter de schouwburg te staan. Onder meer Isala, Bad Hesselingen, Arme Kant van Meppel en stichting Joods Monument hebben het ondertekend.

Het gaat om morele steun, aldus Pastoor. Er is de partijen niet gevraagd om financiële steun. Het bevestigt het beeld van Henk ten Hulscher dat Ogterop breed wordt gedragen, en dat is ook de politiek opgevallen. „Iedereen is het eens over het belang van Ogterop”, zegt Ina Booij, ChristenUnie. „Maar tegen welke prijs, moet de raad gaan bedenken.”

Of de vernieuwbouw van Ogterop het einde betekent voor andere cultuurinstellingen, kan Ten Hulscher nu niet zeggen. Het kan volgens hem zowel negatief als positief uitpakken. „Je blijft namelijk ook aandacht geven aan het culturele veld”, beschrijft hij de positieve uitkomst. „Heel veel cultuurpartijen hebben zich positief uitgesproken over de vernieuwbouw”, meent Ten Hulscher. Zo schrijft Thijs Torreman, directeur van Scala, dat het theater een essentieel onderdeel is van de Meppeler samenleving en dat het investering rechtvaardigt.

Plataan naar Ogterop

Een kans die voor Ogterop wordt gezien is die van de multifunctionele accommodatie De Plataan. Daar zit nu Scala in, maar ook de Bazuin en de bibliotheek maken er gebruik van. Voor de Plataan is een beheerstichting in het leven geroepen. „Die kreeg jaarlijks tussen de 3,5 en 4 ton subsidie voor de beheerkosten”, zegt Ten Hulscher. Dat geld is afkomstig uit het cultuurbudget. Inmiddels is die subsidie teruggeschroefd naar 2,5 ton. En waar de gemeente het contract met de stichting eerder per ieder drie jaar kon opzeggen, is dat nu jaarlijks.

„Ik vind het niet langer kunnen dat geld voor cultuur naar beheer gaat.” Hij verwacht dat er meerdere van dit budgetten kunnen gaan verschuiven. „Daarmee speel je een forse jaarlijkse bijdrage vrij, ten behoeve van Ogterop.”