Predikante Anneke schrijft brieven met haar dochter: 'Er blijft altijd ruimte voor geloof'

In AdRem, het landelijk maandblad van de Remonstranten, kunnen lezers sinds kort een briefwisseling volgen tussen Anneke van der Velde en haar dochter Geerke. In de rubriek Ik geloof het wel geeft laatstgenoemde onder meer aan dat ze religie minder als dragende kracht in haar leven ervaart dan haar moeder. De uitwisseling kwam een jaar of vier geleden op gang op initiatief van Anneke, Remonstrants predikante in Hoogeveen en Meppel. „Ik vroeg me af in hoeverre het geloof van betekenis kan zijn voor mijn kinderen.”

Anneke van der Velde schrijft brieven met haar dochters.

Anneke van der Velde schrijft brieven met haar dochters. Foto: Freddy Schinkel

Anneke heeft haar kinderen, Geerke (24) en Willemijn (20) van harte met het geloof opgevoed. „Ik heb hen altijd meegenomen naar de kerk en thuis lazen we na het eten uit de Bijbel. Ik heb steeds verteld dat er achter de verhalen een diepere betekenis zit. Maar ik heb ook eerlijk gezegd dat ik lang niet alles weet en dat er voor mij ook vragen zijn. De diepere kracht die ik in het geloof ervaar, hoop ik op mijn kinderen over te kunnen brengen. Zij hoeven die kracht wat mij betreft niet te vertalen in geloofstermen. Ik vind het wél belangrijk dat hun levensbeschouwing uitgaat boven de alledaagse werkelijkheid en dat ze zich geborgen voelen in een allesomvattende liefde. Voor de één gaat dat wat te ver; zij voelt zich vooral geborgen in de liefde van anderen. De ander is misschien iets gevoeliger voor het geloof. Het idee voor een briefwisseling kwam mede voort uit het feit dat ik actief ben in gemeenten met vooral ouderen en ik wilde weten hoe het zat met de jongeren.’’

Warme herinneringen

Nieuws

menu