Procedure gestart voor herbenoeming burgemeester Richard Korteland van Meppel

Richard Korteland. Foto: Gemeente Meppel

De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie benoemd die belast is met de voorbereiding van de herbenoeming van burgemeester Richard Korteland.

De commissie bestaat uit de acht fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Richard Korteland is voor zes jaar aangenomen. Deze termijn loopt af op 1 september 2022.

De Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, heeft de herbenoemingsprocedure opgestart. Naar verwachting komt de vertrouwenscommissie eind januari 2022 met een aanbeveling naar de raad.

De gemeenteraad neemt hierover een definitief besluit in een besloten vergadering.

Nieuws