Provincie Drenthe verleent Puppet International een extra bijdrage

Het college van Gedeputeerde Staten verleent Puppet International een extra bijdrage vanuit de matchingsregeling ‘Verbreding en Vernieuwing’. Ook IntoNature, Garage TDI, het Veenpark, en Filmhub Noord ontvangen extra geld.

De provincie ontvangt deze middelen van het Rijk voor het versterken en ontwikkelen van culturele initiatieven die de potentie hebben zich te ontwikkelen tot initiatieven van landelijk belang.

Nieuws

menu