Provincie Drenthe verstrekt 13,6 miljoen euro subsidie voor veilige fietspaden en wegen

Bouwend Nederland wil dat er meer geld gestoken wordt in bredere fietspaden voor scholieren. Foto: Huisman Media

De provincie Drenthe verstrekt 13,6 miljoen euro aan gemeenten voor een veilige inrichting van en een goede doorstroming op wegen en fietspaden. Meppel kan maximaal 722.600 euro tegemoet zien.

Voor deze subsidieregeling is voor de periode 2022 – 2025 een bedrag van 13,6 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de twaalf gemeenten in Drenthe. Hiervoor is een verdeelsleutel opgesteld die uitgaat van drie indicatoren: inwoners, kilometers weglengte, en de grootte van het grondgebied van de gemeente.

Westerveld krijgt hierdoor maximaal ruim 1 miljoen euro voor verbetering van de infrastructuur en De Wolden nét iets minder dan 1 miljoen. Hoogeveen krijgt 1.060.900 euro. De meeste subsidie (1,3 miljoen) is gereserveerd voor de gemeente Midden Drenthe en het minst is voor Meppel dat ook de kleinste oppervlakte heeft.

Het geld is bedoeld voor investeringen door gemeenten in de aanleg van nieuwe weggedeeltes (wegvak of kruispunt) of de reconstructie van bestaande weggedeeltes die lokaal leiden tot een kwaliteitsverhoging.

Nieuws