Provincie geeft subsidie voor de herontwikkeling van het Bleekerseiland in Meppel

Het Bleekerseiland.

Het Bleekerseiland. Foto: Daan Prest

De provincie Drente stelt bijna 260.000 euro beschikbaar voor de herontwikkeling van het Bleekerseiland in Meppel.

De gemeente en de stichting De Kinckhorst werken aan de realisatie van een nieuw stadspark in combinatie met een stadslogement, met in eerste instantie 13 kamers. De ligging in het beschermde stadsgezicht en de aanwezigheid van meerdere monumentale gebouwen binnen het plan, maakt het tot een complexe ontwikkeling. De subsidie van 258.922 euro wordt beschikbaar gesteld voor het private deel van de ontwikkeling.

Gedeputeerde Staten stellen in totaal 700.000 euro beschikbaar uit de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) voor de herontwikkeling van een viertal projecten in De Groeve, Emmen, Nieuw Schoonebeek en Meppel.

Drie van de vier subsidies bedragen 150.000 euro of meer. De subsidie voor het Bargerhof wordt ter informatie voorgelegd aan Provinciale Staten (PS), voor de andere drie wordt PS nog in staat gesteld om eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.