Puppet International krijgt opnieuw landelijke erkenning: de komende vier jaar 37.500 euro subsidie

Puppet International. Foto: Robin Olinga

Puppet International, het festival voor poppen- en objectentheater in Meppel, ontvangt vier jaar lang 37.500 euro subsidie vanuit het Rijk. De meerjarenaanvraag is toegekend, dat publiceerde Fonds Podiumkunsten maandag.

De twee laatste edities ontving het festival al bijdragen vanuit de tweejarige regeling. In totaal zijn 57 festivals in Nederland opgenomen in de vierjarige regeling.

Sterk element

De adviescommissie prijst de artistieke visie van het festival: „Puppet International stelt vanuit een heldere, overtuigend onderbouwde visie een aansprekend en kwalitatief programma samen. Het festival heeft zich in de afgelopen edities in artistieke zin steviger op de kaart gezet en tegelijkertijd een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt.”

Ook de ruimte voor jong talent, gevestigde makers en internationale samenwerkingen met zusterfestivals zijn waardevol. Specifiek worden ook de inbedding in de regio en samenwerkingen met lokale organisaties als Schouwburg Ogterop, het onderwijs en maatschappelijke partners genoemd als een sterk element van het festival.

Onzekerheid in culturele sector

Het Fonds Podiumkunsten heeft dit jaar scherpe keuzes moeten maken. Er was minder geld beschikbaar, omdat een deel van het beschikbare budget ‘verhuisd’ was naar de Basis Infrastructuur (BIS). Dat maakte het voor Puppet International extra spannend. De organisatie van het festival is blij met de honorering en het positieve advies van de commissie. Toch zijn er ook gemengde gevoelens: het voortbestaan van veel collegafestivals, theatermakers en gezelschappen staat door het lagere beschikbare budget onder druk. Daarnaast raakt de coronacrisis de culturele sector hard, waarmee de toekomst voor velen heel onzeker is.

Jubileum

Puppet International zou dit jaar van 14 tot en met 18 oktober de vijftiende editie vieren, maar is vanwege het coronavirus afgelast. De organisatie buigt zich op dit moment over nieuwe data voor deze jubileumeditie. Die data worden binnenkort bekend gemaakt.

Nieuws

Meest gelezen