Rechterenschool in Meppel niet geschikt voor sociale woningbouw. CDA stelt vragen: 'Geschikte locatie voor appartementen of een knarrenhof?'

De voormalige Rechterenschool wordt nu gebruikt door activeringscentrum de MensA. Foto: Google Maps

De oude Rechterenschool aan de Witte de Withstraat blijkt niet geschikt voor ontwikkeling van sociale huurwoningen. De gemeente Meppel heeft nog geen nieuwe plannen voor de locatie. CDA stelt hier vragen over.

Uit een haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Meppel en woningcorporatie Actium komt naar voren dat het realiseren van woningen in de Rechterenschool niet kostendekkend is. Er blijkt hoofdzakelijk vraag te zijn naar grondgebonden sociale huurwoningen. In het voormalige schoolgebouw valt dat niet of maar beperkt te realiseren.

De gemeente heeft daarom besloten om de Rechterenschool niet langer beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen, maar heeft ook op de langere termijn geen plannen voor het pand. Daarmee kan activeringscentrum de MensA de locatie voorlopig blijven gebruiken.

Appartementen

De CDA-fractie in Meppel wil dat er actief gekeken wordt naar andere invullingen voor het pand. „We vinden het zonde als de gemeente Meppel nieuwe ontwikkelingen op deze locatie op zijn beloop laat. Het is immers een mooie, centraal in de stad gelegen locatie.” De fractie wil weten of er al ideeën zijn voor een andere invulling van de locatie en of er bereidheid is om op korte termijn andere bestemmingen voor de Rechterenschool te zoeken, zoals appartementen voor starters of senioren of de ontwikkeling van een knarrenhof.

Het CDA wil dat er bij een onderzoek naar een mogelijk andere invulling voor de Rechterenschoollocatie ook gekeken moet worden naar een goede alternatieve locatie voor de MensA.

Nieuws

menu