Rustdag bij EK voetbal, dan maar gezellig op de bank kijken naar de gemeenteraad van Meppel over de perspectiefnota. Wat is een perspectiefnota!?

Straten in Meppel zijn versierd. Enkele raadsleden gaan nog even naar de kapper. En een enkeling koopt nog even een nieuwe outfit. Heel Meppel zit klaar voor de gemeenteraad vanavond, waar de perspectiefnota wordt behandeld.

Het stadhuis van Meppel.

Het stadhuis van Meppel. Foto: Willem Braam

„Ik heb de versierde straten gezien. Ben dinsdag nog maar even naar de kapper gegaan”, grapt Anouk de Vlieg, fractievoorzitter van GroenLinks. „Met zóveel enthousiasme onder de inwoners moet ik er natuurlijk wel goed uitzien.”

Enkele straten in Meppel mogen dan oranje kleuren en versierd zijn, maar dat is natuurlijk niet vanwege de behandeling van de perspectiefnota. Het mag dan wel een rustdag zijn bij het Europees kampioenschap voetbal, de kijkcijfers voor de gemeenteraad van Meppel vanavond zullen ver achterblijven. Maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van de gemeentelijke politiek.

Wat is de perspectiefnota?

Ieder jaar komt er een perspectiefnota uit. Uitzondering was vorig jaar , vanwege de onzekerheid rondom corona. Het document vormt de basis voor de begroting. In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de financiële uitgangspunten voor de komende vier jaar. De perspectiefnota waarover nu wordt gesproken, geldt voor de termijn van 2022 tot en met 2025.

Enkele concrete punten die bijvoorbeeld in het 62 pagina tellende document staan, zijn het halveren van de gemeentelijke bijdrage voor het schoolzwemmen, het verhogen van de huur van sportaccommodaties met 5 procent (de komende 4 jaar ieder jaar) en de vervanging van de brug bij molen De Weert in 2024.

Twee dagen lang

De behandeling van de perspectiefnota is verdeeld over twee dagen. Donderdagavond krijgt iedere fractie tien minuten de tijd om haar zegje te doen over het document en mag ze vragen stellen. Ook komen de partijen met voorstellen richting de wethouder en burgemeester. Zo stellen Sterk Meppel en de PvdA bijvoorbeeld samen voor aan de wethouder te onderzoeken of het mogelijk is om jongeren en starters een voorkeurspositie te geven bij nieuwbouwprojecten.

Vrijdagmiddag gaat de gemeenteraad door. Dan mogen de wethouders en de burgemeester reageren en moeten ze de vragen beantwoorden. Vervolgens krijgen wederom de fracties de tijd om te reageren. En aan het einde van de lange zitting wordt er gestemd over alle voorstellen die de partijen hebben ingebracht.

Corona en gemeenteraadsverkiezingen

Overigens is deze perspectiefnota wel weer wat anders dan in voorgaande jaren. ‘Een perspectiefnota die is opgesteld in een uitzonderlijke periode’, valt te lezen aan het begin van het document. ‘Een periode die de nodige onzekerheden met zich meebrengt voor de toekomst. Maar ook een periode die laat zien waar de kansen en uitdagingen liggen voor de verdere groei van Meppel.’

Het college van burgemeester en wethouders wijst naar het coronavirus. De gevolgen zijn nog steeds niet te overzien, hoewel een steeds groter deel van de bevolking is gevaccineerd. ‘Met de vaccinatielocatie in Meppel dragen we daar ons steentje aan bij. De gezondheidscrisis nadert daarmee hopelijk het einde, maar de maatschappelijke en economische effecten van corona leiden tot een -financieel - onzeker perspectief.’

Daar komt bij dat volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, en dus dat er een ander college komt in Meppel. Daarom kiest het huidige college ervoor om nu geen grote keuzes te maken met financiële gevolgen op lange termijn. Het college spreekt zelf van een aantal keuzerichtingen die geduid worden, zonder deze te concretiseren. ‘Daarmee geven we de nieuwe raad en het nieuwe college maximaal de ruimte om haar eigen koers te varen.’

En de acht politieke fracties in de gemeenteraad van Meppel mogen daar vanavond hun zegje over doen.