SGP stelt Kamervragen over plannen van gemeente Meppel om prostitutiegebied uit te breiden: 'Wat doen twee prostitutiebedrijven met de leefbaarheid van een straat?'

De SGP heeft Kamervragen gesteld over de plannen van de gemeente Meppel om het gebied waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen uit te breiden.

In de Voorstraat in Meppel zijn twee prostitutiebedrijven gevestigd: Club Cilver en Nikita's Secrets.

In de Voorstraat in Meppel zijn twee prostitutiebedrijven gevestigd: Club Cilver en Nikita's Secrets. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp

De gemeente Meppel wil ongeveer de helft van de Voorstraat aanwijzen als gebied waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Momenteel zijn er twee prostitutiebedrijven gevestigd in de Voorstraat. De Meppeler Courant meldde eerder dat dit voornemen van de gemeente tot grote onrust leidde onder bewoners van de straat, en de omliggende straten.

De SGP heeft aan de ministers Kajsa Ollongren (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Ferd Grapperhaus (van Justitie en Veiligheid) vragen gesteld over de plannen van de gemeente. Fractievoorzitter Kees van der Staaij wil van de ministers weten wat ze vinden van het feit dat er twee prostitutiebedrijven zijn gevestigd in een woonwijk. „Wat doet dit met de leefbaarheid van een wijk en straat?”

De bewoners vrezen onder meer voor extra overlast in de straat. Kees van der Staaij staat daar met zijn vragen aan de ministers bij stil. „Onderkent u dat met het vestigen van prostitutiebedrijven in woonwijken de leefbaarheid over het algemeen drastisch vermindert omdat prostitutiebedrijven vaak ook voor drugsproblematiek in de wijk zorgen?” Bewoners zeggen wel eens drugs in de straat te vinden.

Uitspraak rechter

Dat de gemeente Meppel het gebied voor prostitutiebedrijven wil uitbreiden, is vanwege een uitspraak van het Europees Hof. Daardoor wordt volgens burgemeester Richard Korteland de gemeente gedwongen om beleid te maken voor ‘schaarse vergunningen’, een vergunning waar er maar een paar van worden vergeven. Schaarse vergunningen mogen niet zomaar aan de huidige vergunninghouder worden vergeven, degene met het beste plan krijgt de vergunning. Op deze manier maken nieuwe ondernemers een eerlijke kans. Daarnaast oordeelde de rechter dat aangewezen gebieden voor prostitutiebedrijven groter moeten zijn dan de bestaande locaties, zodat aanvragers keuze hebben.

De SGP vraagt aan de ministers of een nuloptie ook een mogelijkheid is - of de situatie zo kan blijven als die nu is - en of dat ook gecommuniceerd kan worden naar de gemeenten. Namens de partij vraagt Van der Staaij of gemeenten aangemoedigd kunnen worden om bij het aanwijzen van prostitutiebedrijven, woongebieden te vermijden. Ook wil de partij weten of de ministers bereid zijn te bevorderen dat gemeenten bij het toewijzen van schaarse vergunningen rekeningen houden met de leefbaarheid in wijken.

Landelijk beleid

Naar aanleiding van het artikel in de Meppeler Courant heeft de burgemeester aangekondigd in gesprek te gaan met de bewoners. Behalve in de Voorstraat is er ook nog een prostitutiebedrijf gevestigd aan de Kolderveense Bovenboer. Er mogen zich er in Meppel maximaal vier vestigen. Bewoners van de Voorstraat zien liever dat een ander gebied wordt aangewezen als uitbreidingsgebied, de Kolderveense Bovenboer of een industrieterrein. De gemeente ziet dat op dit moment niet zitten, omdat de gemeente wacht op landelijke wetgeving. De SGP vraagt aan de ministeries of gemeenten vooruitlopend op de wet, al bepaalde maatregelen en voorbereidingen kunnen nemen.