Samen Paasliederen zingen op het Kerkplein in Meppel. 'Pasen gaat over het Leven met een hoofdletter'

Indruk van de Paasjubel in Meppel vorig jaar.

Indruk van de Paasjubel in Meppel vorig jaar. Foto: Arianne Lagerburg

Samen met anderen paasliederen zingen in de open lucht. Het kan op zondag 9 april (Eerste Paasdag) weer tijdens de traditionele Paasjubel in Meppel. „We vieren dat de Heer is opgestaan. Een mooie voorbereiding op de paasdiensten die de kerken even later houden”, zegt Evert Mussche namens de organiserende stichting Missie in Meppel.

Onder begeleiding van Christelijke Muziek Vereniging De Bazuin klinken er traditionele liederen op het Kerkplein, waar de Paasjubel wordt gehouden. De muziekvereniging heeft de liederen uitgezocht in samenwerking met Missie In Meppel. Mussche: „Het zijn bekende liederen die iedereen waarschijnlijk wel kent, kerkelijk of niet. Veel mensen zullen de liederen nog van vroeger kennen. U zij de glorie! is zo’n bekend lied. Uiteraard wordt dat komende zondag ook gezongen. Maar we zingen bijvoorbeeld ook een kinderliedje.” Bezoekers krijgen een liturgie uitgereikt met daarop de teksten van de nummers die worden gezongen.

De Paasjubel is een bekend verschijnsel in Meppel. De samenzang wordt al vele jaren in het centrum van de stad gehouden. Omdat het om een open lucht bijeenkomst gaat, kan iedereen zo aanschuiven. Het karakter van de bijeenkomst is daardoor laagdrempelig en ontspannen. Toespraken worden er niet gehouden.

De activiteit duurt maar kort. Dat is bewust zo gepland. Na afloop kan iedereen om 10.00 uur naar zijn ‘eigen’ kerkdienst en hoeft niemand dus een samenkomst te missen. Over de opkomst valt natuurlijk nog niet veel te zeggen maar afgaande op de edities die in voorgaande jaren werden georganiseerd, denkt Mussche dat er makkelijk honderd mensen kunnen komen. „De Paasjubel voorziet duidelijk in een behoefte. Je ziet bijvoorbeeld ook mensen meezingen die anders nooit in de kerk komen.”

Eenheid

De organisatie van het muzikale evenement is in handen van Stichting Missie in Meppel, een samenwerkingsverband van negen plaatselijke kerken. Mussche is erg blij met hun deelname. „De samenkomst werkt verbindend en bemoedigend. Het is erg fijn om te zien dat kerken steeds meer bereid zijn om over hun eigen muren heen te kijken en buiten hun eigen bubbel te treden. Eenheid staat tijdens de Paasjubel dan ook voorop. Het is mooi om die eenheid als gezamenlijke kerken uit te stralen naar de buitenwereld. Tijdens het samen zingen vallen de verschillen ook weg. Je staat samen te zingen en je vraagt niet aan je buurman bij welke kerk hij nou eigenlijk hoort.”

Intussen wordt Missie in Meppel steeds meer een organisatie die activiteiten van kerken bindt en overkoepelt. Zo werden de afgelopen periode onder de vlag van het samenwerkingsverband diverse activiteiten gehouden als voorbereiding op Pasen. In de afgelopen Stille Week werden drie avondgebeden gehouden in de Kruiskerk met momenten van bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang. De voorgangers tijdens deze bijeenkomsten kwamen uit verschillende kerken, hetgeen het interkerkelijke karakter van de activiteiten onderstreept.

Hoofdletter L

Mussche kijkt uit naar komende zondag. Voor hem persoonlijk is Pasen misschien wel het bekangrijkste Christelijke feest van het jaar. „De periode rond Kerst is ook bijzonder, maar Met Pasen vieren we dat de Here Jezus is opgestaan. Zonder de opstanding is er geen Pasen. Het Paasverhaal is niet zwart en somber maar vertelt juist iets positiefs. Pasen gaat over de opstanding en het Leven met een hoofdletter.”

Zondag 9 april 09.15 uur Paasjubel, Kerkplein Meppel. Meer informatie is te vinden op www.missieinmeppel.nl