Samen op de bres voor de Indische Buurt in Meppel | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: De strijd voor het behoud van de Indische Buurt.

Bewoners van de Indische Buurt protesteerden tegen de voorgenomen afbraak van hun woningen.

Bewoners van de Indische Buurt protesteerden tegen de voorgenomen afbraak van hun woningen. Foto: archief Stichting Oud Meppel

De strijd om het behoud van de karakteristieke huizen in de Indische Buurt vertoont de heroïsche trekken van het gevecht om de grachten in ongeveer dezelfde periode: eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Ook hier stond een eensgezinde, strijdlustige groep bewoners tegenover een regenteske plaatselijke overheid en een wat arrogant bestuur van de toenmalige Meppeler Woningstichting. De belangrijkste woordvoerster was Ank Tunnissen.

Renovatie

Nieuws

menu