Schippers van historische vaartuigen krijgen permanente vergunning voor ligplaats in de grachten van Meppel

Het waterrijke centrum van Meppel.

Het waterrijke centrum van Meppel. Foto Wilbert Bijzitter

Meppel wil een aantrekkelijke stad zijn voor varend erfgoed. Daarom wordt aansluiting gezocht bij de Stichting Schepencarrousel die afspraken met havens maakt over het ontvangen van varend monumentaal erfgoed.

Bovendien stelt de gemeente een wijziging voor van de Verordening Fysieke Leefomgeving waarin regels zijn opgenomen voor de ligplaatsen van historische vaartuigen. De gemeente Meppel heeft in 2022 de Havenverordening en de Havengeldverordening gewijzigd. De regelgeving moet nu nog in overeenstemming worden gebracht met die nieuwe verordeningen. De raadscommissie buigt zich donderdagavond 8 december over de wijzigingen.

De nieuwe verordening geeft de huidige eigenaren en bewoners van de historische schepen in de Meppeler grachten meer zekerheid. Voorheen werden vergunningen voor een ligplaats steeds voor één jaar afgegeven. De ligplaatsvergunning is vanaf nu geldig voor onbepaalde tijd in plaats van telkens voor een jaar. Het schip van de schippers/bewoners is tevens hun woning en hun woonplaats is Meppel. Volgens de gemeente is het recht om te wonen fundamenteel en is het behoud van een vaste woonplek daarom belangrijk.

In het Havenreglement historische vaartuigen van april 2013 was sprake van een vergunning voor maximaal negen historische vaartuigen voor een ligplaats. Dit betreft vijf vaste ligplaatsen gedurende het gehele jaar, twee reserveligplaatsen en twee winterligplaatsen voor de periode oktober tot april. De winterligplaatsen worden geschrapt. In de nieuwe regeling is ruimte voor zes vaste ligplaatsen voor historische schepen en twee reserve vaste ligplaatsen.

Ook nieuw is dat de aanvragen voor nieuwe ligplaatsvergunningen bij de gemeente worden ingediend. Voorheen dienden schippers hun aanvraag in bij de stichting ScheMeGra (Schepen Meppeler Grachten). De aanvragen worden vervolgens ter advisering voorgelegd aan de opvolger van ScheMeGra, de stichting Historische Schepen Meppel. De nieuwe werkwijze geeft de aanvrager meer zekerheid over beslistermijnen.

Hoewel er een wachtlijst is voor het aantal vergunningen wil de gemeente toch extra ruimte bieden aan historische vaartuigen in de Meppeler wateren. Daarom wordt samenwerking gezocht met de stichting Schepencarroussel. Deelnemende schepen kunnen voor maximaal 3 maanden een ligplaats innemen aan de Jan van den Boschkade of aan de Prins Hendrikkade. Omdat de winterligplaatsen uit de oude verordening verdwijnen, kan in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart op verzoek de maximale ligduur voor een schip worden verlengd tot zes maanden.