Handen schoonmaken!

Scholen openen de deuren: ‘Het voelt als een eerste schooldag in september’

Handen schoonmaken! Wim Goedhart

Meppel - Na ruim elf weken zijn ook Stad & Esch en CSG Dingstede in Meppel vanmorgen weer opengegaan. Zij het gefaseerd, maar de leerlingen komen weer naar school.

De directie van Stad & Esch heeft de leerlingen via een brief op de hoogte gesteld van de nieuwe regels. Ook hebben ze filmpjes toegestuurd gekregen. Dat daarnaar is gekeken, zag directeur-bestuurder Peter de Visser vanmorgen direct. „Leerlingen liepen vanuit het fietsenhok netjes achter elkaar, bij de deur maakten ze de handen schoon”, aldus De Visser, die vanmorgen 450 leerlingen zijn school binnen zag komen. „Corona is iets heel groots, dus je hoeft geen dingen uit te leggen. De leerlingen gedragen zich voorbeeldig.”

Vaste looproutes

Stad & Esch is de afgelopen periode compleet omgebouwd tot 1,5 meter school. Binnen het gebouw zijn vaste looproutes aangegeven met gekleurde voetstappen. Op bijna alle routes is éénrichtingsverkeer. In de aula, in de gangen en op de looproutes buiten school zijn op de grond, om de anderhalve meter, stippen aangebracht. Leerlingen komen op verschillende tijdstippen het schoolgebouw binnen. Ze moeten bij binnenkomst en het verlaten van het gebouw hun handen desinfecteren met gel. Bij de entree staan vier zuilen met elleboogbediening en papieren zakdoekjes.

Er gelden drie belangrijke uitgangspunten: thuis blijven bij klachten, 1 stip afstand houden en zorgen voor goede hygiëne. De Visser: „We hebben alles heel goed voorbereid. We wilden geen Albert Heijn worden waar de fluoriserende stickers op je afkomen. We werken met stippen en voetstappen op de grond. Conciërges zijn 3 tot 4 weken bezig geweest het gebouw in te richten. Ik ben trots op het personeel. De docenten staan schouder aan schouder om het tot een succes te maken.”

Online les

De leerlingen uit de bovenbouw blijven tot de zomervakantie online lessen volgen en de laatste toetsweek vindt eveneens online plaats. Leerlingen kunnen vanaf morgen (woensdag) ter voorbereiding op de toetsweek intekenen op voorbereidingsmomenten op school. Leerlingen uit de onderbouw gaan vanaf vandaag gefaseerd en in subgroepen weer lessen volgen op school. Zo krijgen ze deels les op school, deels online.

Op school krijgen ze zoveel mogelijk les vanuit een vast lokaal, alleen voor kunst, gymnastiek en praktijk verlaten zij het lokaal. De tafels en stoelen waar ze kunnen zitten, zijn voorzien van een sticker. De opstelling mag niet worden aangepast. De docenten wisselen van lokaal. Tijdens de pauze blijven leerlingen en docent in het lokaal.

Leerlingen verbinden

„We hebben enorm veel profijt van al onze ervaringen op digitaal vlak. Binnen een dag konden we overschakelen op online lesgeven. Wij maken nu weer een volgende stap. Vanuit 120 lokalen is een livestreamverbinding mogelijk, zodat de docent ervoor kan kiezen de leerlingen thuis en op school met elkaar te verbinden. Of leerlingen kunnen thuis de les op afstand volgen.”

Adrenaline

„Nee, ik had een half jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik hiermee bezig moest zijn, maar ik verwacht dat we hier het komende schooljaar ook nog mee te maken hebben. Zolang de 1,5 meter samenleving er is, zal de 1,5 meter school er zijn. We zien deze periode als een goed experiment. Alle goede dingen kunnen we meenemen naar september. Als je de school binnenkomt, is het een andere school. Maar het is wat het is. Vanmorgen voelde ik de adrenaline zoals je die ook met sport hebt. Een gezonde spanning. Maar ik kan nu zeggen dat we het niet beter hadden kunnen doen.”

Zin in

Voor zijn collega-schoolbestuurder Yzaäk Jacobi van CSG Dingstede voelde vanmorgen als „een eerste schooldag in september”. Hij zegt: „Het gevoel van: we hebben er weer zin in. Het was een gezonde spanning. We zijn goed gestart, ik heb allemaal blije kinderen gezien. Ja, ik ben zelf ook blij. Een school zonder kinderen is enorm saai.”

Ook op Dingstede is de afgelopen periode ontiegelijk veel energie gestoken in de inrichting van het gebouw. „Het was een enorme voorbereiding. We hebben wel basismateriaal gekregen van de VO-raad, maar iedere school moet dat voor zichzelf invullen. We hebben ook overleg gehad met Stad & Esch. Je kunt wel wat ideetjes van elkaar overnemen, maar de gebouwen zijn heel verschillend, dus de situaties zijn anders.” Rond 8.30 uur zag hij de eerste leerlingen het plein op fietsen. De aanwijzingen van de personeelsleden voor het stallen van de fietsen werden voorbeeldig opgevolgd.

„Bij alles wat je moet regelen, kan niets op de automatische piloot. Alles moet uitgezocht en uitgeschreven worden. Hoe moeten de leerlingen lopen op de trap? Allemaal praktische dingen. We hebben protocolletjes gemaakt, de hele school hangt vol linten en briefjes waar leerlingen zich aan moeten houden en we hebben gezorgd voor ontsmettingsmogelijkheden. Leerlingen worden via een bepaalde ingang de school ingeleid. Het is eigenlijk één groot evenement!”, lacht Jacobi.

Tevreden

De leerlingen komen één dagdeel in de week naar school, de rest van de lessen verloopt nog steeds online. Leerlingen die op school zijn, kennen wisselmomenten van theorie naar praktijk en van praktijk weer naar buiten. Er is geen pauze. Terugkijkend op de afgelopen weken, zegt Jacobi: „Het afstandsonderwijs liep niet verkeerd, daar ben ik best tevreden over. Er is veel van de grond gekomen. Nu willen we weer recht doen aan de nieuwe situatie. Het betekent dat we hier op school ook extra mensen nodig hebben. Als het móet, kan er heel veel. Misschien is het onderdeel gym het enige dat nog spannend is. Nu is het prima weer, maar als het met bakken uit de hemel komt, wordt het wel anders.”

Mochten dezelfde maatregelen nog gelden in september, ziet Jacobi „een hele grote uitdaging” voor zich opdoemen. Hij hoopt heel erg dat de school na de zomervakantie weer volledig open mag. „We kunnen de kinderen niet maar steeds met eenderde naar school laten komen. Of we hebben drie keer zoveel lokalen en drie keer zoveel docenten nodig. Natuurlijk vinden we een oplossing, maar die is sub-optimaal.”