Sigrid Waarsing van Stichting Kindsupport Meppel: 'Wat er ook gebeurt een kind mag nooit de dupe zijn'

Sigrid Waarsing is, zoals ze zelf zegt „de poortwachter van Kindsupport Meppel”. Bij haar komen alle aanvragen voor Kindsupport binnen, bijvoorbeeld voor schoolboeken of voor een lidmaatschap bij een voetbalclub. Zij neemt contact op met de gezinnen die om hulp vragen.

Sigrid Waarsing is de 'poortwachter' van Kindsupport Meppel

Sigrid Waarsing is de 'poortwachter' van Kindsupport Meppel Foto: Martijn Bijzitter

Twee jaar geleden zag Kindsupport Meppel het levenslicht. Het doel was het helpen van kinderen tot 21 jaar uit de gemeente Meppel, van wie de ouders minder geld hadden. Die kinderen moeten namelijk niet in een sociaal isolement raken en aan de zijlijn komen te staan, maar ze moeten kunnen doen wat ze willen. Sigrid Waarsing is een van de drijvende krachten achter de stichting.

Kindsupport is een overkoepelende organisatie, dat betekent dat er nog verschillende instanties onder zitten. „Het werkt ongelofelijk goed en we krijgen steeds meer aanvragen. Veel aanvragen zijn van ouders, maar ook steeds vaker komen de aanvragen van hulpverleners bijvoorbeeld VluchtelingenWerk, Humanitas en SchuldHulpMaatje.”

De eerste twee jaar

Kindsupport is steeds groter en groter geworden. „Het gaat gewoon erg goed en we bereiken steeds meer kinderen. Beide jaren zijn we met 30 procent gegroeid qua aanvragen.” Dit jaar verwacht Sigrid dat het aantal aanvragen minder gaat zijn, vanwege de lockdown begin dit jaar. Nu er weer meer dingen opengaan, heeft Sigrid het ook drukker. „Ja, het gaat helemaal los met aanvragen.”

Bij Kindsupport zijn op dit moment 250 gezinnen ingeschreven en in het eerste halfjaar van 2021 zijn er 152 aanvragen binnengekomen. „Eén aanvraag kan wel uit meerdere onderdelen bestaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om meerdere kinderen, maar het kan ook gaan om een laptop en een lidmaatschap bij de zwemclub.”

Verbogen armoede

Kindsupport wil zich gaan focussen op de zogenoemde verborgen armoede. „Mensen die wel een baan hebben, maar die het desondanks niet ruim hebben.” De stichting probeert al langer deze mensen te helpen, maar dat is niet bekend, vertelt Sigrid. „Mensen die in de bijstand zitten kennen ons sneller, of worden wel naar ons gestuurd. Voor mensen die daar net boven zitten en die dus geen aanspraak maken op bijstandsuitkering, is de stap veel groter om hulp te vragen.”

De doelstelling van Stichting Kindsupport is de bestrijding van kindarmoede in de gemeente Meppel en het voorkomen van het eventuele gevolg wat sociaalisolement heet. Wordt die doelstellig op dit moment gehaald? „Het gaat goed, maar ik denk dat we gewoon nog veel meer kunnen doen. We worden steeds beter gevonden. Ik heb dit jaar al zoveel nieuwe ouders ontmoet, dat is echt heel erg positief.”

Kindsupport is er ook voor de jongeren tot 21 jaar. „Bijvoorbeeld kinderen van zestien en zeventien die naar het mbo gaan, maar van wie de ouders het studiegeld niet kunnen betalen. Die kinderen krijgen namelijk nog geen studiefinanciering, wij kunnen dan helpen en zorgen dat er een inkomensverklaring komt. De school heeft daarvoor een potje en kan de kosten betalen, dat vind ik dan echt prachtig.”

Mooie en minder mooie momenten

Geluksmomenten en momenten van waardering, dat is waarvoor je het uiteindelijk doet. „Er was eens een meisje en die had een fiets gekregen, even later kwam een berichtje van haar moeder. Een foto van het meisje en haar fiets. Ze had een prachtig zonnebrilletje op, maar gewoon een bedankje is natuurlijk ook goed. Uiteindelijk doe je het daarvoor en dat geeft voldoening.”

Er zijn natuurlijk ook mindere en vervelende momenten. „Als er een aanvraag is geweest, maar je kunt de mensen niet bereiken. Ik probeer vaak vier keer contact te zoeken, maar als er dan geen antwoord komt, dan houdt het ook een keer op. Ik vind dat dan heel erg vervelend, vooral voor die kinderen, want je weet niet hoe het verder gaat.” Hetzelfde gevoel krijgt Sigrid bij een alleenstaande ouder met een baan, maar niet fulltime, omdat ze nog kinderen heeft. „Ze kiezen ervoor om te werken, maar omdat ze werken verdienen ze net te veel om aanspraak te maken op extra geld. Hierdoor hebben die ouders vaak nog minder te besteden, dan mensen die onder die grens zitten en wel recht hebben op toeslagen. Ze moeten eigenlijk juist minder gaan werken en dat is best wel absurd.”

Over twee jaar hoopt Sigrid nog meer bekendheid te hebben. „Dat Kindsupport Meppel een vanzelfsprekendheid is als je minder geld hebt.”

Een aanvraag doen kan via www.kindsupportmeppel.nl