Stefan Dingemanse uitgeroepen tot klimaatburgemeester van Meppel

Stefan Dingemanse Foto nkw2022.nl

Stefan Dingemanse (28) mag zich de Klimaatburgemeester van gemeente Meppel noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten. Stefan Dingemanse is een van hen. „Ik ben klimaatburgemeester omdat ook het grijze midden, waar ik toe behoort, haar stem moet laten horen.”

Met zijn benoeming hoopt hij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat. Stefan is veel met het klimaat bezig en hoopt met zijn duurzame voorbeeld mensen in directe omgeving aan te zetten tot actie.

Stefan is werkzaam bij een duurzame organisatie die de transitie naar een circulaire economie versnelt. Stefan vindt dat iedereen zijn/haar stem moet laten horen. Hij wil met enthousiastelingen de mogelijkheden van een klimaat burgerberaad onder de aandacht brengen. Hierover wil hij in gesprek gaan met andere burgers.

Speciaal voor zijn benoeming ontving hij de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die hij de hele week kan ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat hij de Klimaatburgemeester is geworden van gemeente Meppel.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55 procent zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november

Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda

Bekijk ook het kaartje van de andere gemeenten op: https://nkw2022.nl/klimaatburgemeester

Nieuws

menu