Stekker gaat uit plan voor stadswerkplaats Meppel. Initiatief komt niet van de grond door gebrek aan financiële middelen

Paul Veld in de locatie voor de stadswerkplaats. Het initiatief gaat niet door. Smits creatieve teksten

Het plan voor een stadswerkplaats in Meppel gaat de prullenbak in. Er zijn onvoldoende financiële middelen verkregen om het initiatief van de grond te krijgen. Het bestuur van de stichting Stadswerkplaats Meppel heeft besloten om te stoppen met de voorbereidingen van het plan.

De gemeente Meppel heeft 50.000 euro subsidie verstrekt en de provincie Drenthe heeft een subsidiebedrag toegezegd voor dit initiatief. „Helaas is dit onvoldoende om het plan vanuit een gezonde basis uit te voeren”, laat Paul Veld, voorzitter van de stichting weten.

De stadswerkplaats Meppel had als doel een broedplaats te zijn waar vakmensen, kunstenaars, start-ups en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bijdragen aan innovaties en economische groei van onze regio. Waar samengewerkt zou worden onder één dak en waar door snelle verbindingen innovatie en persoonlijk welbevinden hand in hand gaan. Dit alles eventueel in samenwerking met het regionale (beroeps)onderwijs.

„Er is veel interesse om in dit project te participeren, meer dan 30 potentiële deelnemers hebben zich aangemeld”, zegt Veld . „Helaas is het ons niet gelukt om voldoende geld binnen te halen. Dat betreuren we zeer.”

De eigenaar van de loods gaat nu in samenwerking met de Creatiefabriek B.V. de loods aan de Zomerdijk 9E een soortgelijke bestemming geven.

Nieuws

menu