Stichting Odensehuis opent in Havelte en Meppel inloophuizen voor mensen met beginnende dementie

Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen uit de wijde omgeving met beginnende dementie en waar ook mantelzorgers welkom zijn. Foto Romy Nijhoff

Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen uit de wijde omgeving met beginnende dementie en waar ook mantelzorgers welkom zijn. Foto Romy Nijhoff

De stichting Odensehuis Meppel/Westerveld opent binnenkort in Meppel en in Havelte een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.

Volgens Alzheimer Nederland zal het aantal mensen met dementie in de komende 15 jaar verdubbelen. De ziekte zal zich bovendien op steeds jongere leeftijd manifesteren.

Op dit moment woont ongeveer 75 procent van de mensen met dementie nog thuis en zij worden verzorgd door hun naaste familieleden, de zogenaamde mantelzorgers. Ruim de helft van die mantelzorgers is zwaar belast en ongeveer 5 procent van hen is zelfs overbelast.

Wanneer de mantelzorgers de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aan kan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleegtehuis. Daardoor wordt de persoon met dementie ‘buiten’ de maatschappij geplaatst. Door het realiseren van een Odensehuis wordt geprobeerd dit zo lang mogelijk uit te stellen.

Een Odensehuis is een vrij inloopcentrum want mensen hoeven geen afspraak te maken. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis draagt er aan bij dat mensen met dementie zo lang mogelijk, met ondersteuning van mantelzorgers, familie en/of vrienden zelfstandig kunnen functioneren en nog zo veel mogelijk, op een plezierige manier, deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Het Odensehuis in Meppel is gehuisvest in cultureel centrum de Plataan aan de Markstraat (ingang bibliotheek) en in Havelte in dorpshuis De Veldkei aan de Molenweg.

Meer informatie is te vinden op de website www.odensehuismeppelwesterveld.nl