Stien Eelsingh is voorgoed verhuisd naar Meppel | Meppelerdiep

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: De collectie Stien Eelsingh.

Stien Eelsingh.

Stien Eelsingh. Foto: Bé Doorten

In deze rubriek wordt met enige regelmaat aandacht besteed aan verdwenen en bedreigde kunst in de openbare ruimte. Deze keer steken we de vlag triomfantelijk uit voor een verrijking van het kunstbezit in Meppel. Het Stedelijk Museum Meppel heeft een schenking gekregen van 60 schilderijen, die in het bezit waren van de Stichting Stien Eelsingh. Daarnaast heeft het museum 142 schilderijen van Stien in langdurige bruikleen ontvangen van dochter Margreet Frankot. Na haar overlijden gaan deze werken, haar nalatenschap, over naar het Stedelijk Museum.

Nieuws