Stille Tocht en Herdenkingsconcert op 4 mei in Meppel

Stille Tocht op 4 mei in Meppel.

Stille Tocht op 4 mei in Meppel. Foto: Daan Prest

Vanaf het rosarium in het Wilhelminapark zet op donderdag 4 mei om 18.30 uur zet de Stille Tocht zich in beweging met voorop burgemeester Richard Korteland, zijn echtgenote en de wethouders.

Een delegatie van de Johannes Post Kazerne in Havelte is daarbij aanwezig. De burgemeester en zijn partner leggen een krans bij het Verzetsmonument van Titus Leeser in het Rosarium van het Wilhelminapark. Kort voor die tijd hijsen leden van Scouting Meppel de vlag halfstok. Ook de militaire afvaardiging houdt stil bij het monument. Vervolgens wandelen de deelnemers aan de Stille Tocht langs het monument in de richting van de Parklaan en het Zuideinde.

Via de Hoofdstraat, de Grote Kerkstraat, de Wheem en de Synagogestraat arriveert de stoet bij het Slotplantsoen. Daar leggen de burgemeester en Stein van Ittersum, lid van het Comité 4 en 5 mei, een krans bij het Joods Monument ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse stadgenoten. Ook de bestuursleden Jan Oldebesten en Sandra Bouwknegt van Stichting Joods Monument leggen een krans.

Via de Kruisstraat, Molenstraat, Noordeinde, Steenwijkerstraatweg en de Zomerdijk arriveert de stoet bij de Algemene Begraafplaats.

De Stille Tocht gaat langs een aantal graven van in de oorlog omgekomen stadgenoten. Deze graven krijgen een erewacht door leden van Scouting Meppel. Leden van het bestuur van de Oud-Indiëgangers leggen een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de in Nederlands Indië gesneuvelde militairen.

Tijdens de tocht over de begraafplaats spelen musici van De Bazuin koralen. De twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking worden aangekondigd door een trompettist van De Bazuin die het taptoe-signaal speelt. Na de twee minuten stilte worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Voor de terugreis naar de binnenstad staat een bus klaar.

Herdenkingsconcert

In De Samenstroom aan de Groenmarktstraat begint om 21.00 uur het traditionele Herdenkingsconcert van Stichting Joods Monument. Daaraan werken dit keer het Meppeler Mannenkoor, zangeres Anique van Büseck en pianist Coen Manche. Burgemeester Richard Korteland en voorzitter Richard Spraakman van de Vereniging van Oud-Indiëgangers houden een toespraak en stadsdichter Justin Westera declameert een door hem gemaakt gedicht. Het Herdenkingsconcert wordt uitgezonden via de site van de Protestantse Gemeente: pgmeppel.nl