Op dinsdag 1 december vond de expositie 'Beelden van het goede leven' plaats. Dit jaar is dat in de vorm van een film gemaakt.

Studenten in gesprek met bewoners van de Koedijkslanden in Meppel over het thema 'goed leven'. Gemeente wil ook gesprekken met jongeren

Op dinsdag 1 december vond de expositie 'Beelden van het goede leven' plaats. Dit jaar is dat in de vorm van een film gemaakt. Foto: Windesheim

Studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle gaan in september in gesprek met jongeren in Meppel om met hen de signalen, ervaringen, ideeën en effecten van corona te bespreken. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeentelijke taskforce voor de coronacrisis en de Regiocampus.

Wethouder Henk ten Hulscher verwacht dat er door deze gesprekken een sterkere verbinding met jongeren ontstaat. De thema’s zijn onderwijs, arbeidsmarkt, financiën, wonen en welbevinden. Dat bleek uit zijn presentatie eind maart in de gemeenteraad.

Dit Living Lab voor en door jongeren is een vervolg op het ‘Living Lab Goed leven’ dat momenteel in de wijk Koedijkslanden loopt. De gemeente is daarover zo enthousiast dat de Regiocampus en Windesheim door de gemeente zijn verzocht om ook met jongeren het gesprek aan te gaan.

Living Lab Goed leven in de wijk Koedijkslanden

Hogeschool Windesheim is 6 jaar geleden begonnen met onderzoek naar ‘goed leven’ in de Zwolse wijk Assendorp. Studenten toegepaste gerontologie (de wetenschap die het ‘ouder worden’ bestudeert) gingen samen met bewoners op zoek naar de betekenis van goed leven in hun wijk. Niet om onmiddellijk problemen op te lossen, maar om erachter te komen waar bewoners in de toekomst behoefte aan hebben. Dit onderzoek werd later ook uitgevoerd in de buurtschappen Herxen en Windesheim en de steden Deventer en Dalfsen.

„Sinds dit schooljaar zijn 22 studenten in gesprek met bewoners van de Koedijkslanden”, vertelt Annelies Harps, docent toegepaste gerontologie en een van de programmaleiders van het Living Lab. Het doel is om in de wijk nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een goed leven.

Bewoners vinden het fijn om met studenten te praten

De deelnemende bewoners zijn veelal 60-plussers. „Deze vinden het heel fijn om met jonge studenten in gesprek te gaan”, zegt Harps. „De studenten zijn open en de gesprekken brengen verbinding tot stand.” Uiteindelijk zijn er zeven teams gevormd met elk drie studenten en drie bewoners. Deze teams werken de ideeën verder uit. „In een van de teams zaten drie bewoners die elkaar niet kenden, nu zijn het al vriendinnen”, zegt Harps trots.

Omdat eind november een fysieke presentatie van de eerste uitkomsten niet mogelijk was, is er een video gemaakt. Daarin geven de bewoners onder meer aan dat er behoefte is aan meer groen in de wijk. Ook moet er meer te doen zijn, er mag best meer reuring in de wijk komen.

Zeven teams werken aan concrete plannen

Inmiddels wordt er door de zeven teams toegewerkt naar concrete plannen. Zo zijn er ideeën voor een buurttuin en een terras bij Wijkcentrum de Koeberg. De plannen worden eind april besproken. Daarin wordt aangegeven wat op de korte termijn gerealiseerd kan worden en wat meer over de langere termijn wordt uitgesmeerd. Om de voortgang te garanderen wordt dan ook contact gezocht met individuen en organisaties om het „eigenaarschap” door te geven. Immers, de studenten stoppen in juni met het project. De gemeente en bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie nemen kansrijke plannen mee in hun begrotingen voor de komende jaren. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd.

In juni wordt deze ronde van het ‘Living Lab Goed leven’ afgesloten. Er wordt nog gezocht naar een vorm. „Een wijkfeest zou leuk zijn, maar we weten niet of dat vanwege de coronamaatregelen wel kan”, zegt Harps. „Maar misschien komt er een wandelroute of een aantal kleinere bijeenkomsten.”

De gemeente is in ieder geval nu al enthousiast over de resultaten. De gemeente ziet dat de inzet van studenten werkt. Daarom gaat een nieuwe lichting studenten in september aan de slag met een nieuw Living Lab, dat deze keer niet alleen gericht is op oudere burgers maar ook op de jongeren in Meppel.