Taal- en spraakontwikkeling van het jonge kind staan centraal op de Taaltrein van Kentalis in Meppel

Op de Taaltrein van Kentalis wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het jonge kind. Foto: Kentalis

Vijf procent van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kentalis is in Meppel gestart met een nieuwe behandelgroep voor jonge kinderen met TOS: de Taaltrein

De Taaltrein is er voor kinderen van 2 tot 5 jaar die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dit houdt in dat ze moeite hebben met praten of het leren van taal. Vroegbehandeling helpt bij het beter leren communiceren.

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

„Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen op latere leeftijd voorkomen”, zegt Maaike Brandenburg, teamleider van de Taaltrein in Meppel. „Bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Als blijkt dat een peuter meer specialistische hulp nodig heeft, dan kan vroegbehandeling op de Taaltrein uitkomst bieden. Zo voorkomen we dat achterstanden nog groter worden.”

Vast programma

Op de Taaltrein wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. De kinderen komen drie dagen per week naar een kleine groep. De dag verloopt volgens een vast programma. „De deskundigen die op de groep werken, weten alles van TOS, de taal- en spraakontwikkeling, communicatie en de invloed van TOS op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast krijgen ouders informatie en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis kunnen aanmoedigen om meer te praten.”

Op de locatie van de Taaltrein, Kp laan 22, zijn ook andere zorg- en onderwijsorganisaties gevestigd waaronder het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Een mooie aanvulling volgens Maaike Brandenburg: „Dat de Taaltrein bij het OPDC onder één dak zit biedt mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst, op het gebied van zorg en onderwijs aan (jonge) kinderen.”

Nieuws

menu