Toename van hardnekkig schoolverzuim in Meppel. Problematiek is door corona toegenomen en jongeren hebben moeite met online lessen

Het aantal meldingen van schoolverzuim in de gemeente Meppel is in het schoolseizoen 2020-2021 fors toegenomen: van 126 meldingen een jaar eerder naar 178 meldingen dit schooljaar. Wat opviel was de toename van hardnekkig schoolverzuim. Dat blijkt uit het Leerplicht jaarverslag van de gemeente.

Veel studenten zijn ontevreden over het online-onderwijs.

Veel studenten zijn ontevreden over het online-onderwijs. Foto Jan Willem van Vliet.

Met name in het voortgezet onderwijs (VO) steeg het aantal meldingen hard, van 60 in de voorgaande jaren naar 110 in het huidige schooljaar. De jongeren die vorig schooljaar moeite hadden met het online onderwijs kwamen ook dit schooljaar in beeld bij de leerplichtambtenaren. Om beter in contact te komen met deze leerlingen vonden er vaker fysieke gesprekken plaats. Bij de meeste meldingen van verzuim hebben de jongeren aangegeven moeite te hebben met de online lessen. Hierdoor ontstonden motivatieproblemen, persoonlijke problemen en moeite met het zelfstandig werken. Het aantal officiële waarschuwing steeg van 34 naar 76. In 9 gevallen werden de jongeren verwezen naar bureau HALT en in 13 gevallen werd er een proces verbaal opgemaakt.

Nieuws

Meest gelezen