Van braakliggend vervuild industrieterrein naar een groen gebied met woningen (en zelfs woningen op het water): zo kan de 'Kop van Noordpoort' eruit komen te zien

Wonen op het water, waar nu de jachthaven naast scheepswerf Wout Liezen is. Wellicht wordt dat in de toekomst een mogelijkheid.

Zo zou het gebied waar nu scheepswerf Wout Liezen is gevestigd en de voormalige plek van houthandel Jan Sok er mogelijk uit kunnen komen te zien. Maar er staat nog niets vast.

Zo zou het gebied waar nu scheepswerf Wout Liezen is gevestigd en de voormalige plek van houthandel Jan Sok er mogelijk uit kunnen komen te zien. Maar er staat nog niets vast. Foto: Gemeente Meppel

In een voorkeursalternatief die aan de gemeente is gepresenteerd, zijn op de locatie van de loods van de scheepswerf en op het water van de jachthaven woningen getekend. Daarnaast is er nog ruimte voor 149 woningen en 3900 vierkante meter aan bedrijvigheid, op de grond waar voorheen houthandel Jan Sok zat.

Het zijn nog allemaal plannen en ideeën. Het is absoluut niet zeker dat het gebied er zo uit komt te zien. Maar het is voor de gemeente Meppel wel een vertrekpunt voor de herontwikkeling van het eerste gedeelte van het gebied Noordpoort. Het gaat om de ‘Kop van Noordpoort’. Dat is het bedrijventerrein tussen de Steenwijkerstraatweg en het Meppelerdiep. Scheepswerf Wout Liezen is er gevestigd, en het was ook het terrein van houthandel Jan Sok, en later de locatie voor onder meer Taste Away. Nu is het vooral braakliggend terrein.

Gebied moet aantrekkelijk worden

Noordpoort. Het is een ontzettend groot gebied. Onder meer de brandweerkazerne, Agrifirm, Kasteel Noordeinde en Zizo vallen eronder. Er wordt al jaren in de gemeentelijke politiek over gesproken. Het is nu niet een van de mooiste gebieden van Meppel. Zeker niet als entree voor Meppel. Daarom zijn er grootse plannen. De gemeente wil in het gebied een mix maken van bedrijvigheid, groen, recreatie en wonen.

De gemeente wil daarbij het initiatief aan grondeigenaren en ontwikkelende partijen laten. Meppel gaat niet zelf gronden gaan kopen voor ontwikkeling. Dat ligt echter anders voor de ‘Kop van Noordpoort’. Daar heeft de gemeente al grond in haar bezit. De gebouwen daar worden verhuurd, maar voor de rest is het braakliggend terrein. Bedrijven aan de Galgenkampsweg staan op particulier grond.

Behalve de plannen voor woningbouw en ruimte voor bedrijvigheid, wordt er voor het gebied ook voorgesteld de Nijeveense Grift te herstellen. De Nijeveense Grift is de oudste gegraven watergang van de provincie. Deze historische grift moet uitkomen bij de scheepswerf.

Nieuwe entree voor Meppel

Het eerste plan borduurt alvast wat vooruit op de mogelijke toekomstige realisatie van de stadsentree. Er zijn al jaren ideeën voor een nieuwe stadsentree, die de Steenwijkerstraatweg moet gaan ontlasten. De nieuwe doorgaande komt dan te liggen vanaf een nog aan te leggen rotonde ter hoogte van scheepswerf Wout Liezen, op de N375. De weg moet grofweg uitkomen ter hoogte van het huidige tankstation, en moet daarvoor over een nog te realiseren brug over het Meppelerdiep.

De rotonde op de N375 maakt ook deel van de plannen voor de nieuwe ontsluiting voor de Nieuwveense Landen. De huidige rotonde bij de watertoren verandert dan in een turborotonde. Voor fietsers en voetgangers komt er een tunnel van de Steenwijkerstraatweg naar de Nieuwe Nijeveensweg. Deze laatstgenoemde weg is dan voor autoverkeer niet meer bereikbaar vanaf de rotonde.

Tijdsplanning nog niet bekend

Voordat er echter daadwerkelijk iets gaat gebeuren, moeten er nog wel wat obstakels uit de weg worden geruimd. Dit jaar gaat dan ook echt de schop nog niet in de grond. De gemeente spreekt over een ‘basisvariant’, waar nog meerdere varianten voor mogelijk zijn. Daarnaast is het gebied vervuild. Er liggen veel puinresten en er zijn funderingen in de grond achtergebleven. Het biedt meteen een kans volgens de gemeente. Zij ziet mogelijkheden om de puin te verwerken in verhardingen in het project zelf, of voor de Nieuwveense Landen: circulair bouwen.

Met scheepswerf Wout Liezen is eerder afgesproken dat die per 31 december 2027 stopt . Het is dan ook nog niet bekend wat de planning is voor de ontwikkelingen voor het terrein.