Van voet- en fietspad langs Oosterbroekenweg naar Engelgaarde tot een woonplicht. Het regent ideeën in de gemeenteraad van Meppel. Bekijk hier welke ideeën uitgevoerd gaan worden en welke niet

Extra geld voor RTV Meppel, een onderzoek naar een woonplicht en de huurverhoging op sportaccommodaties niet doorvoeren. Het zijn drie van de vele ideeën die de gemeenteraad van Meppel aandraagt. Bekijk hier welke ideeën er nog meer zijn aangedragen, wat ze inhouden en of ze verder worden uitgewerkt.

Zwemplas Engelgaarde.

Zwemplas Engelgaarde. Foto: Willem Braam

De gemeenteraad van Meppel praatte gisteren en vandaag over de perspectiefnota. Daarin staat in hoofdlijnen de financiële uitgangspunten voor de komende vier jaar. Iedere fractie mocht er zijn zegje over doen, en mocht zelf andere voorstellen doen.