Verenigingen in Meppel kunnen subsidie aanvragen voor leuke activiteit na coronatijd. Vrouwen van Nu ontvangt eerste cheque: 'Wij gaan vieren dat wij elkaar eindelijk weer gaan zien'

Verenigingen en organisaties die draaien op vrijwilligers kunnen bij de gemeente Meppel een subsidie van 500 euro aanvragen om een activiteit te organiseren voor hun leden. Vrouwen van Nu heeft donderdag de eerste cheque in ontvangst genomen.

Ebel Soer - Schipper (links) en Siepie Siezema (midden) van Vrouwen van Nu Meppel ontvangen uit handen van wethouder Henk ten Hulscher de eerste cheque.

Ebel Soer - Schipper (links) en Siepie Siezema (midden) van Vrouwen van Nu Meppel ontvangen uit handen van wethouder Henk ten Hulscher de eerste cheque. Foto: Gemeente Meppel

Met het geld organiseert Vrouwen van Nu in september een gezellige avond voor haar leden. „We hebben elkaar het afgelopen jaar nauwelijks fysiek ontmoet”, vertelt secretaris Ebel Soer - Schipper. „We vinden het fijn dat we weer iets kunnen organiseren. We denken aan een gezellige avond met wat lekkers bij de koffie, muziek en een quiz. Onze leden hebben het contact met elkaar gemist. We gaan vieren dat we elkaar eindelijk weer kunnen zien.”

Wethouder Henk ten Hulscher hoopt dat meer verenigingen een subsidie gaan aanvragen. „Om na een moeilijk jaar weer eens een activiteit te organiseren voor de leden. Alles wat u graag wilt doen om uw leden weer terug te halen naar de club.” Achterliggende gedachte is om verenigingen zo een steuntje in de rug te geven bij het het weer mobiliseren van vrijwilligers en het maken van een frisse (her)start.

Iedere vereniging kan eenmalig aanvraag indienen

Vrijwilligersorganisatie kunnen bij de gemeente Meppel een aanvraag indienen voor een eenmalige bijdrage van 500 euro. De subsidie is bedoeld voor activiteiten, van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Bijvoorbeeld een eerste concert of een sportwedstrijd. Het geld is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

De provincie Drenthe heeft per gemeente een budget beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om 675.000 euro voor heel Drenthe. De gemeente Meppel heeft 50.000 toegekend gekregen en heeft dat bedrag verdubbeld vanuit haar coronataskforce. De gemeente kan hiermee 200 subsidieaanvragen toekennen.

Voorwaarden

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het aanvragen van een subsidie. Zo moet de activiteit plaatsvinden voor 1 november 2021. De organisaties moeten rekening houden met de coronamaatregelen en een organisatie kan maar één aanvraag doen. Verder stelt de gemeente het op prijs als na afloop van de activiteit een verslag wordt gestuurd; dat kan een A4’tje met tekst zijn, of een fotocollage of een korte video.

Meppeler organisaties die activiteiten organiseren buiten Meppel, maar binnen de provincie Drenthe kunnen zich ook melden bij de gemeente.