Verhoogde concentraties fijnstof gemeten nabij de biomassacentrale in de Nieuwveense Landen in Meppel. D66 vraagt gemeente om zelf onderzoek te doen

De biomassacentrale in de Nieuwveense Landen in Meppel.

De biomassacentrale in de Nieuwveense Landen in Meppel. Foto: Michiel Kolle

Inwoners uit de wijk Nieuwveense Landen in Meppel staan bloot aan verhoogde concentraties fijnstof. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van omwonenden is uitgevoerd door bureau Scapeler. De fractie van D66 in de gemeenteraad heeft om die reden vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Raadslid en fractievoorzitter Jeannet Bos van D66 wil weten of het college aanleiding ziet om nu zelf ook een onderzoek te laten uitvoeren door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).

Bewoners nabij de biomassacentrale aan de Bremenbergweg 2 in Meppel maken zich zorgen over gezondheidsrisico’s als gevolg van de rook van deze centrale. Daarom werd door de omwonenden aan Scapeler gevraagd om de overlast te identificeren op basis van fijnstofmetingen.

Onderzoek

Gedurende de periode 23 oktober tot en met 10 november is er fijnstof gemeten met behulp van een fijnstofsensor. Tijdens de meetperiode heeft de wind, op enkele dagen na, uit een zuidoostelijke tot zuidwestelijke richting gewaaid. Bij deze windrichting zijn over het algemeen hogere waarden gemeten dan bij een wind uit een andere richting.

De hogere meetwaarden lijken veroorzaakt te zijn als gevolg van de uitstoot van de biomassacentrale. De aanwezigheid van een lichte houtrookgeur bij een zuidelijke wind bevestigt dit. Een andere bron kan de N375 zijn geweest, echter deze weg ligt verder van de meetlocatie af.

Gezondheidsschade

Volgens het WHO is er met betrekking tot de gezondheid van de mens géén veilige ondergrens voor de fijnstofconcentratie in de lucht. Een verhoging van de fijnstofconcentratie veroorzaakt meer gezondheidsschade.

Omwonenden vragen de gemeente daarom in een brief om de uitstoot van fijnstof als gevolg van de verbranding van hout en pelletkorrels met onmiddellijke ingang te laten stoppen. Zij willen dat de biomassacentrale overgaat op het verwarmen van de aangesloten huishoudens door gebruik te maken van de aanwezige gasinstallaties.