Verkoop oude LTS Randweg gestart

Daan Prest

Meppel - De gemeente Meppel is de verkoop van Randweg 1, de voormalige locatie van Stad & Esch Randweg, begonnen.

De verkoop vindt plaats via een marktinitiatief. Nadat een eerste aanvaardbare bieding is binnengekomen, start de verkoopprocedure van negen weken waarin andere geïnteresseerden ook de gelegenheid krijgen om een bieding uit te brengen. De partij die de eerste aanvaardbare bieding heeft uitgebracht, kan een nieuwe bieding uitbrengen. Doen andere partijen geen, of geen acceptabel, bod, dan verkoopt de gemeente Meppel het object aan de eerste initiatiefnemer.

‘Door verkoop van het oude Stad & Esch gebouw via een marktinitiatief heeft de gemeente de meeste ruimte om naast een marktconforme prijs echt het beste plan voor deze locatie in Meppel uit te kiezen’, vertelt wethouder Koning.

De voormalige LTS bestaat uit drie onderdelen: Het hoofdgebouw in vier lagen, het gymnastiekgebouw dat door middel van een luchtbrug is verbonden aan het hoofdgebouw en het voormalige praktijkgebouwdeel. De LTS staat sinds 2014 leeg.

De gemeente Meppel zoekt nu naar een passende herbestemming met behoud van het karakteristieke hoofdgebouw op deze zichtbare plek in Meppel. Het college van B&W heeft randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie, waar nu een maatschappelijke bestemming op rust.

De verkoop van de voormalige Stad & Esch Zuideinde-locatie ging ook op deze manier.

Nieuws

menu