Vijf koninklijke onderscheidingen zijn tijdens de lintjesregen uitgereikt in Meppel

Vijf koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Meppel tijdens de lintjesregen.

Vijf koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Meppel tijdens de lintjesregen. Foto: Martijn Bijzitter

Vandaag is het de dag van de Lintjesregen. Burgemeester Richard Korteland reikt in de gemeente Meppel vijf koninklijke onderscheidingen uit aan personen ‘die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving’.

Femmie Nijmeijer-Hester (1956) is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 67-jarige is sinds 1978 actief bij de EHBO-afdeling Nijeveen als secretaris, organisator AED-opleidingen en coördinator inzet bij evenementen. Daarnaast is ze lid bij de lokale afdeling van het CDA. Sinds 1996 is ze vrijwilliger bij de hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen. Ook is ze betrokken als vrijwilligster bij diverse locaties van zorggroep Noorderboog. Bij de dorpsvereniging Nijeveen coördineert ze jaarlijkse herhalingstrainingen voor de vrijwilligers AED-project. Tot slot is mevrouw Nijmeijer-Hester vrijwilligster bij zorgboerderij De Maargies Hoeve.

Gezinus Geertinus Alingh (1943) is eveneens Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 79-jarige is sinds zijn jeugd lid van diverse muziekverenigingen en vanaf 1992 betrokken bij muziekvereniging Euphonia. Hij speelt actief mee in de blaaskappelen de Dauwtrappers en de Sterrenberg. Ook heeft hij optredens en de financiën geregeld en helpt hij bij het jaarlijkse blaaskapellenfestival. Sinds 2002 is Alingh vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Bij de Meppeler Muiters is hij penningmeester. Ook is hij betrokken bij de stichting Drentse Fiets 4-daagse. Als laatste is hij sinds 2019 ook actief lid bij het ROHR-kapel.

Pietje Groen (1944) is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 78-jarige is van 1997 tot en met 2006 actief geweest voor de lokale afdeling van de PvdA. Ze was lid van de steunfractie en een periode fractielid in de gemeenteraad van Meppel. Sinds 2000 is Groen actief bij Humanitas, waarvan ruim 21 jaar als voorzitter. Ook coördineert ze de thuisadministratie en organiseert ze kindervakantieweken. Tot slot is ze van 2005 tot 2015 actief als voorzitter van de VvE van woonpark De Wiede Landen.

De oudste gedecoreerde is Berendina Bakker (1940). De 82-jarige wordt onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau. Ze is sinds 1979 gastvrouw bij Stichting Oud Meppel. Zij zit in de redactie van het contactblad, helpt bij de tentoonstellingen en zorgt voor het verzamelen van de benodigde informatie. Vanaf 1970 was ze 35 jaar vrijwilliger bij badmintonclub de Meppeler Meppers. Ze zat in de jeugdcommissie, de technische commissie en organiseerde toernooien. Ook verzorgde ze de contacten met buitenlandse clubs die de toernooien bezochten en regelde ze gastgezinnen. Voor de stichting Kleine Nodenhulp begeleidde ze van 1995 tot 2011 personen bij bezoek aan het ziekenhuis en deed boodschappen voor ze.

Pouwel Boelen (1951) is onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De 71-jarige is sinds 2000 lid van het Contactpunt Mantelzorg Meppel (CPM) en betrokken bij lotgenotencontact en belangenbehartiging van mantelzorgers. Hij is sinds 2010 contactpersoon voor de afdeling WMO in Meppel. Ook was Boelen 10 jaar lid van de participatieraad van de gemeente Meppel. Sinds 2017 is hij lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Ook is hij bestuurslid bij het Drents Platform voor Mantelzorg.

Koninklijke onderscheiding

Het verlenen van een koninklijke onderscheiding bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is en blijft een erkenning van verdienstelijke personen vanuit en door de samenleving. De erkenning van de samenleving is een waardering voor de wijze waarop de te onderscheiden personen aan hun activiteiten of werkzaamheden inhoud hebben gegeven.

Zij hebben gedurende geruime tijd inspanningen verricht die voor de Meppeler samenleving bijzondere waarde hebben. Deze mensen vormen het cement van de samenleving. Ze zijn een voorbeeld voor anderen.

De maatschappij kent een groot aantal personen die zich als vrijwilliger inzetten voor de samenleving door het verrichten van allerlei maatschappelijke activiteiten of werkzaamheden die de burger als nuttig en van wezenlijk belang ervaart. De waardering van deze bijzondere verdiensten voor de samenleving kan met een benoeming in een koninklijke graad in de Orde van Oranje-Nassau tot uitdrukking worden gebracht.