Vrije school op Stad&Esch in augustus van start

In augustus start een vrijeschool leerroute op Stad & Esch in Meppel.

In augustus start een vrijeschool leerroute op Stad & Esch in Meppel. Foto: Stad & Esch

De vrijeschool leerroute bij Stad & Esch gaat definitief van start. De zevende klas (eerste leerjaar voortgezet onderwijs) start in augustus 2023. Dit maakt de school op haar website bekend.

De initiatiefgroep Bovenbouw Vrijeschool Meppel en de directie en het bestuur van Stad & Esch sloten eerder een overeenkomst over het starten van de leerroute. Ouders en leerlingen van vrije basisschool De Toermalijn in Meppel hadden al lang om een aansluiting bij de basisschool gevraagd. Voor hen gaat een grote wens in vervulling. Maar ook kinderen die nu nog op een ‘reguliere’ bassischool zitten, kunnen op Stad & Esch kiezen voor de vrije-schoolroute.

De vrijeschool leerroute zou bij voldoende belangstelling al dit jaar van start kunnen gaan. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen binnen om in augustus van start te gaan. Bij de vrijeschool leerroute wordt gewerkt met heterogene klassen. In de 7de en 8ste klas, in de eerste twee leerjaren, zitten leerlingen van alle niveaus (theoretische leerweg, havo en vwo) bij elkaar in de klas.

De klas is op die manier een evenwichtiger weerspiegeling van de samenleving. Leerlingen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en vaardigheden blijven minimaal twee jaar bijeen. Zij leren elkaar kennen en waarderen en leren veel van elkaar. De keuze voor een examenniveau wordt uitgesteld tot het 14de of 15de levensjaar. Zo kunnen de leerlingen rustig groeien en ontdekken wat ze kunnen en willen, stellen de initiatiefnemers.

In die jaren wordt volledig vanuit de vrijeschool-pedagogie en -didactiek gewerkt. Daarna is er voor alle leerlingen een drempelloze aansluiting op de examenprogramma’s op tl-, havo- of vwo-niveau bij Stad & Esch. Leerlingen en ouders kunnen dan eventueel ook voor andere scholen in Meppel en omgeving kiezen.