Vrijliggend fietspad langs de Reggersweg in Meppel tot aan uitkijktoren wordt 'kers op de taart' voor natuurgebied het Reestdal

Een geliefde weg voor fietsers en voetgangers. De Reggersweg door het Reestdal. Maar fietsen, wandelen of hardlopen moet daar wel op de gewone weg. Nog wel.

Langs de Reggersweg komt een vrijliggend voet- en fietspad, die wordt doorgetrokken tot aan de uitkijktoren.

Langs de Reggersweg komt een vrijliggend voet- en fietspad, die wordt doorgetrokken tot aan de uitkijktoren. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp

Wethouder Robin van Ulzen loopt er ook vaak. Maakt hij een ronde vanuit de Oosterboer, naar de uitkijktoren en dan over het zandpad of langs de vaart naar de Berggierslanden, en weer terug naar huis. Een mooie ronde van ongeveer 10 kilometer. Zo zijn er veel mensen die er willen wandelen of fietsen. Of die gewoon vanuit Staphorst richting Meppel gaan, of andersom.

In het najaar wordt begonnen met het aanleggen van een vrijliggend voet- en fietspad langs de Reggersweg. Het fietspad tegenover het ziekenhuis wordt doorgetrokken tot aan de uitkijktoren aan de Reeststouwe in de gemeente Staphorst. Onderweg volgen echter nog de nodige obstakels.

Populieren maken plaats voor zwarte elzen en lindes

Er is in ieder geval weinig ruimte. Het aan te leggen voet- en fietspad loopt voor enkele boerderijen langs, waaronder het monumentale tolhuis. Om toch voor enige ruimte te zorgen, moeten er wel diverse bomen worden gekapt. Zo’n 36, veelal populieren. Met een leeftijd van 55 jaar zitten ze aan het einde van de levensduur en ze passen totaal niet in het oorspronkelijke landschap. Er komen nieuwe bomen voor terug. Bomen die wel passen in het gebied. Het gaat om zwarte elzen en lindes.

Aan de andere kant van de weg ligt al een voetpad, maar dat is maar net iets langer dan 200 meter. Dat pad doortrekken is geen optie. De bomen aan die kant van de weg zijn wel vitaal, en dus zonde om te kappen. Achter de bomen langs een pad laten verrijzen lukt ook niet, daar ligt een sloot. En die sloot dempen en verleggen is wel erg kostbaar, en zonde van het werk. De waterafvoer komt daardoor in het gedrang en het gaat ten koste van de natuurwaarden aan die kant van de Reggersweg.

Gemeentegrens

Na 300 meter vanaf het ziekenhuis volgt het volgende obstakel voor het te realiseren voet- en fietspad: de Reest. En dat zijn eigenlijk meteen twee obstakels. De rivier is namelijk de gemeentegrens en ook de provinciegrens. Aan de andere kant van de Reest is het Staphorster grondgebied. Dat is overigens geen probleem. De twee gemeenten werken uitstekend samen in dit project. „De samenwerking maakt het leuk”, zegt wethouder Robin van Ulzen.

Staphorst neemt namelijk het fietspad vanaf de Reest tot aan de uitkijktoren voor haar rekening. Maar om op Staphorster grondgebied te komen, moet er wel eerst een brug over de Reest worden aangelegd. „Bruggetje”, zegt Van Ulzen. Dit fietsbruggetje komt parallel aan de huidige brug te liggen en komt er precies hetzelfde uit te zien. Het past dus ook prima in het landschap.

Het deel van het fietspad in de gemeente Staphorst kent minder obstakels en is daarom makkelijker te realiseren. Het fietspad kan worden aangelegd op een voormalig landbouwperceel. Vorig jaar werd er nog maïs verbouwd. De grond die niet nodig is voor het fietspad wordt terug gegeven aan de natuur.

Plaatje

Er is op Staphorster grondgebied meer ruimte, dus het aan te leggen pad komt daar iets verder van de drukke Reggersweg af te liggen. Er hoeven daar ook minder bomen gekapt te worden. Heel sporadisch hier en daar eentje. En dan eindigt het fietspad dus ongeveer bij de uitkijktoren. Wethouder Robin van Ulzen ziet het al zitten. „Dat wordt prachtig hoor. Met het prachtige nieuwe ziekenhuis op de achtergrond, past alles hier zo meteen in het plaatje. Dit fietspad wordt de kers op de taart.”

De aanleg van het fietspad is niet alleen vanwege de recreatieve functie. Veiligheid speelt een grote rol. Het is een doorgaande weg, er is veel verkeer en er wordt nogal eens hard gereden. De oplossing zoeken op de weg zelf is niet effectief. Drempels aanleggen is bijvoorbeeld niet wenselijk, omdat de weg een aanrijroute is voor het ziekenhuis. En de weg optisch versmallen door een fietsstrook aan te leggen heeft niet het gewenste effect.

„Je kan straks zo een ronde maken vanuit de Oosterboer, over het vrijliggende voetpad naar de uitkijktoren, en dan weer terug via het pontje. Een heel mooi rondje.”

Ooievaar

Eigenlijk had het fietspad er al grotendeels moeten liggen. Maar er is nog één obstakel. Een obstakel van bovenaf. „Mevrouw ooievaar heeft voor wat problemen gezorgd”, zegt Van Ulzen. Het is een bekend geluid aan de Reggersweg. Het geklepper van de ooievaars in de bomen ter hoogte van de boerderijen. Een beschermde vogel. De ooievaar heeft een jong op het nest en dus kunnen de werkzaamheden nog niet beginnen. Voorlopig is het wachten tot het broedseizoen voorbij is. Gegokt wordt op september, maar ecologen moeten het uiteindelijk echt gaan vaststellen.