Vrouwen van Nu in Nijeveen huldigt tien leden

Maar liefst 10 dames werden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Aangeleverde foto

Tien leden van de Vrouwen van Nu in Nijeveen werden tijdens de jaarvergadering in de bloemen gezet. Zij werden geeerd vanwege hun jubileum als lid.

Geesje Alberts is 25 jaar lid. Joke Drost, Lammie Mol en Grietje Westenbrink zijn 40 jaar lid. Klaasje Baylé, Wubbie Jobing en Klaasje Slagter zijn 50 jaar lid en Hillie Benak, Hylkje de Jonge en Neeltje Wemmenhove zijn zelfs 55 jaar lid. De dames gingen op de foto met een mooie bos bloemen.

In het bestuur vond een wisseling plaats. Annemieke de Boer komt in het bestuur als plaatsvervanger van Riny Vlot, die na 6 jaar is afgetreden. Verder zijn er nog wat wijzigingen in verschillende commissies.

De avond werd afgesloten met een serie Oud Hollandse spelletjes, zoals sjoelen, ringwerpen, blikgooien, trekbiljart, slingerbal en de spiraal.

Nieuws

menu