Waterschap is gestart met werkzaamheden voor droge voeten in Nijeveen en Kolderveen. Ook Nieuwveense Landen in Meppel profiteert van nieuw gemaal

Start van de werkzaamheden voor droge voeten in polders Nijeveen en Kolderveen. Foto: WDO Delta

In het zuidelijke deel van de polders Nijeveen en Kolderveen ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast. Waterschap Drents Overijsselse Delta en aannemer Oosterhuis zijn gestart met de werkzaamheden voor een nieuw watersysteem.

Hoofdwatergangen - dat zijn de grotere sloten - en waterpeilen worden aangepast. Er wordt een nieuw gemaal gebouwd. Ook worden duikers vervangen en stuwen met vispassages aangelegd.

De werkzaamheden worden voor het grootste deel uitgevoerd op agrarische percelen, waar ook nieuwe sloten worden gegraven. Enkele daarvan kruisen wegen. Op die locaties komen nieuwe duikers, zodat de sloten met elkaar in verbinding staan. Deze wegen worden daarom tijdelijk afgesloten.

Voor de Meppelerweg en de Nieuwedijk, vinden de werkzaamheden zoveel mogelijk in het weekend plaats, zodat overlast beperkt blijft. Via bebording worden de afsluitingen en omleidingen aangegeven.

Waterpeil in een klein deel van het Natura 2000-gebied verhogen

Door het aanpassen van de waterpeilen in het landbouwgebied is het noodzakelijk om het waterpeil in een klein deel van het Natura 2000-gebied iets te verhogen. In het natuurgebied, aan de westrand van de polder, gaat het peil in een gebied van 10 hectare omhoog. Deze zogenaamde ecologische bufferzone is noodzakelijk vanwege de Wet natuurbescherming.

„De landbouw gaat met name profiteren van de verbeterde waterhuishouding”, vertelt Hans Pereboom, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. „Daarvoor is dit project voornamelijk bedoeld. Maar door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen van de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast. Het afvoeren van overtollig water gaat straks via het nieuwe gemaal dat later dit jaar wordt gebouwd en het huidige gemaal vervangt.”

Nieuws

menu