Westerveld kiest voor differentiatie toeristenbelasting. Er komt een hoog en laag tarief, kinderen tot en met 12 jaar betalen niets

Westerveld gaat over op differentiatie van de toeristenbelasting. Gasten van campings en groepsaccommodaties betalen 1,25 euro per nacht, andere accommodaties kosten 1,75 euro per nacht. Voor kinderen tot en met 12 jaar hoeft helemaal geen toeristenbelasting betaald te worden.

Camping Torentjeshoek met eigenaar Jurgen Weenink.

Camping Torentjeshoek met eigenaar Jurgen Weenink. Foto: Marcel Jurian de Jong

Een ludiek protest met een melkkoe voor het gemeentehuis, een paar bewogen inspraakbijdragen uit de recreatiesector en een amendement van het CDA en Progressief Westerveld pleitten er al voor. Het was echter wethouder Jelle de Haas die halverwege de behandeling van de voorjaarsnota dinsdagavond plotseling de discussie keerde. „Het college gaat nu daadkracht tonen, we gaan differentiatie doen”, zei De Haas. Toen moest het aangepaste amendement van de coalitiepartijen nog op tafel komen.

‘Overmaat nodig’

Hoe de bedragen er precies uit zouden zien, kon de wethouder toen nog niet zeggen. „We gaan er hoog in, acceptabel laag en we houden rekening met kinderen tot 12 jaar. Maar we hebben overmaat nodig, want we komen een ton te kort vanwege administratieve last en meer controle.” De Haas nam hiermee afstand van het eigen voorgenomen beleid om de toeristenbelasting voor alle accommodaties te verhogen naar 1,45 euro per nacht.

Later op de avond kwamen de bedragen wel op tafel toen de coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen en DSW, gesteund door Progressief Westerveld en CDA, man en paard noemden in een aangepast amendement. „Het verschil met het eerdere amendement is 132.000 euro meeropbrengst en we denken dat we daarmee het verlies aan opbrengst bij de jeugd dekken”, aldus Renate Masselink (VVD). D66 gaf aan tegen deze tariefdifferentiatie te zijn, de vrijstelling voor kinderen tot en met 12 jaar viel wel in goede aarde. PvdA kon instemmen, met een beetje angst voor een tekort in de toekomst.

Progressief Westerveld en het CDA ondersteunden al meteen met een eigen amendement de oproep voor differentiatie die bij aanvang van de vergadering vanuit de recreatiesector werd gedaan. Dit werd niet meteen omarmd door de andere raadsleden. Zou er één toerist minder komen door een hogere of lagere toeristenbelasting? Die vraag bleef wat boven de discussie hangen, maar de onderbouwing werd volgens Gerjo Ballast (CDA) gegeven door de sector zelf.

„De recreatiesector wil campings openstellen voor mensen met een kleine beurs, voor wie iedere euro een euro is, het verschil wel of niet een ijsje bij de fietstocht. We willen voor iedereen een gastvrij Westerveld zijn. Als er geen reden is het niet te doen, waarom dan niet aanpassen. Het wordt goedkoper voor mensen op campings en kampeerboerderijen”, aldus Ballast.

Dilemma

Renate Masselink (VVD) stond aanvankelijk nog voor een dilemma. „Onze fractie is al jarenlang betrokken bij verlagen van de toeristenbelasting. Maar we hebben vraagtekens bij dit amendement. Dekt het de lading? Of moet er een beter onderbouwd plan komen?

Gerjo Ballast raadde aan de knoop door te hakken en ook Hans de la Mar van Progressief Westerveld pleitte hiervoor. „Er is onderzoek gedaan, het Recreatieschap geeft aan dat het kan en er ligt een budgetneutraal amendement. Alle seinen staan op groen en toch wilt u afslaan. Maar waar naartoe dan? Op een gegeven moment zijn er geen wissels meer.” Of het deze kreet was die de VVD over de streep trok, valt niet te zeggen, feit is dat er later op de avond ook vanuit de coalitiepartijen wel degelijk een plan voor differentiatie op tafel lag.