Westerveld moet van gemeenteraad actief de grondmarkt op. Wethouder heeft meteen goed nieuws: woningbouw in Vledderveen kan beginnen

Er moet gebouwd worden in Westerveld en afwachten is er niet meer bij. De gemeente is aan zet om met actief grondbeleid bouwactiviteiten te ontwikkelen. Die boodschap droegen Duurzaam Sterk Westerveld, Gemeentebelangen, VVD en Progressief Westerveld dinsdag uit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

Woningbouw.

Woningbouw. Pixabay

„De woningmarkt zit op slot en jonge mensen in Westerveld komen niet aan bod door prijsopdrijving en schaarste”, zei Geke Kiers van DSW. De vier partijen dwongen in een motie af dat de gemeente binnen een half jaar een concreet plan op tafel legt voor een actief grondbeleid. Tot die tijd achteroverleunen is er niet bij, want de partijen dragen het college op ook nu al de kansen voor aankoop van geschikte gronden voor woningbouw aan te grijpen. Het ‘nee-tenzij-principe’ kan de kast in, voortaan moet de gemeente uitgaan van ‘ja-mits’ als het gaat om mogelijkheden voor woningbouw.

Flexwoningen