Westerveld moet van gemeenteraad actief de grondmarkt op. Wethouder heeft meteen goed nieuws: woningbouw in Vledderveen kan beginnen

Er moet gebouwd worden in Westerveld en afwachten is er niet meer bij. De gemeente is aan zet om met actief grondbeleid bouwactiviteiten te ontwikkelen. Die boodschap droegen Duurzaam Sterk Westerveld, Gemeentebelangen, VVD en Progressief Westerveld dinsdag uit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

Woningbouw.

Woningbouw. Pixabay

„De woningmarkt zit op slot en jonge mensen in Westerveld komen niet aan bod door prijsopdrijving en schaarste”, zei Geke Kiers van DSW. De vier partijen dwongen in een motie af dat de gemeente binnen een half jaar een concreet plan op tafel legt voor een actief grondbeleid. Tot die tijd achteroverleunen is er niet bij, want de partijen dragen het college op ook nu al de kansen voor aankoop van geschikte gronden voor woningbouw aan te grijpen. Het ‘nee-tenzij-principe’ kan de kast in, voortaan moet de gemeente uitgaan van ‘ja-mits’ als het gaat om mogelijkheden voor woningbouw.

Flexwoningen

Hoog op het prioriteitenlijstje staat de bouw van zogenaamde flex- of pauzewoningen. Woningen voor mensen die door omstandigheden geen woonruimte meer hebben en hun toevlucht zoeken op recreatieparken. Wethouder Klaas Smidt gaf enkele weken geleden tijdens een politieke avond al aan dat de gemeente dertig van dit soort flexwoningen wil bouwen. Hierbij wordt Actium benaderd voor de verhuur, een marktpartij moet de bouw oppakken. Waar deze woningen moeten komen, wil Smidt op dit moment nog niet zeggen. Wat Gemeentebelangen betreft worden deze flexwoningen liever gisteren dan vandaag gebouwd.

Vledderveen

Wethouder Klaas Smidt kon dinsdagavond meer goed nieuws melden op het gebied van woningbouw. Zo is de bouw van twintig woningen in Vledderveen obstakelvrij. „Er kan gebouwd worden, er is beweging”, aldus Smidt. Er wordt volgens de wethouder ook gepraat met Actium over de bouw van huurwoningen, op een nog te bepalen locatie.

Wat betreft de motie over het actief grondbeleid kon Klaas Smidt kort zijn. „Sympathieke motie, hoop dat hij tot stemming komt, hoop dat hij het haalt.”