Wethouders en minister ondertekenen woondeals. Drenthe wil 13.000 woningen bouwen

De twaalf wethouders, de gedeputeerde en de minister heffen het glas op de woondeals. Foto: Guido Hansman

De Drentse gemeenten willen minimaal 13.000 woningen bouwen. Om dat te onderstrepen ondertekenden de twaalf Drentse wethouders van huisvesting, en minister Hugo De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening woensdag twee regionale woondeals.

De woningcorporaties steunen de gemaakte afspraken. Er komen 3.790 woningen in de regio Noord-Drenthe, 4.177 in Zuidoost-Drenthe en 5.033 in Zuidwest-Drenthe. Het gaat om betaalbare woningen voor onder andere spoedzoekers, starters en mensen die zorg aan huis nodig hebben.

Eerder werd bekend dat de provincie jaarlijks 4,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor woningbouw. Vanuit het Rijk is in de afgelopen periode al ruim 45 miljoen euro naar Drenthe gevloeid, voor nieuwbouw, herstructurering en verduurzaming.

Meppel

Het Rijk bedeelt Meppel rijkelijk: na de ruim 28 miljoen van net vóór de zomer maakt woonminister Hugo de Jonge nog eens ruim 6 miljoen euro over de op bankrekening van de gemeente. De bestemming van die slordige 6 miljoen is duidelijk: wonen. Was de 28,4 van eind juni bestemd voor de infrastructuur rondom transformatiegebied Noordpoort, deze 6,3 is bestemd voor de bouw van bijna duizend woningen tussen de watertoren en het centrum van de stad.

Uit recent woningmarktonderzoek blijkt dat Meppel kan groeien tot maximaal circa 400 woningen per jaar. Op dit moment ligt het bouwtempo op circa 200 woningen.

Woonwethouder Robin van Ulzen verklaarde eerder tegenoven deze krant: „Alle seinen voor versnelde woningbouw staan op groen. De plannen voor Noordpoort en Nieuwveense Landen maken forse woningbouw mogelijk. Het Rijk heeft afgelopen zomer geld toegekend om de wegen daarop aan te passen. Dat maakt dat we nu ook écht van start kunnen. Op termijn verwachten we ook mogelijkheden in het stationsgebied. Die drie ontwikkelingen maken dat we in de gemeente Meppel een woningbouwpotentie van circa 3000 woningen hebben.”

Klein aandeel

Met 13.000 huizen is het Drentse aandeel in het oplossen van de nood wel klein: in heel Nederland moeten in totaal 900.000 woningen komen. Gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe laat de invulling van de bouwplannen over aan de gemeenten en de woningbouwcorporaties. „We hebben de plannen samen met onder meer de gemeenten en de corporaties gemaakt. Daardoor weten we dat die ook echt reëel zijn. Ik kan wel mijn vinger in de lucht steken en zeggen: we gaan zoveel huizen bouwen, maar de gemeenten staan dichter bij de uitvoering”, verklaarde hij tegenover het Dagblad van het Noorden .

Volgens Kuipers is Drenthe bereid nog meer te doen. „Uit de woonvisies van gemeenten blijkt dat de ambitie hoger is dan de 13.000 woningen uit de regionale woondeals. Alle negen woningcorporaties in Drenthe steunen de plannen van de gemeenten. Ik ben er trots op dat we in Drenthe door de korte lijnen en intensieve samenwerking tot mooie woondeals zijn gekomen.”

Nieuws

menu