Wie weet waar welkomstgodin Vrouwe Fontana is? | serie Meppelerdiep

Het vroegere Borger-monument, met fontein en beeld.

Het vroegere Borger-monument, met fontein en beeld. Foto: Archief Stichting Oud Meppel

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: De mysterieuze verdwijning van Vrouwe Fontana.

Een parel van het openbaar kunstbezit in de stad is verdwenen. Het beeld Vrouwe Fontana, dat de reizigers voor het stationsgebouw met de armen ten hemel geheven welkom heette, is van haar sokkel gerukt en meegenomen. Het oorspronkelijke monument - een fontein - telde maar liefst drie verdiepingen, met op de bovenste een bronzen beeld van een vrouw die de handen trots ten hemel hief. Het was niet alleen een monument, maar tevens een beeldhouwwerk. Het ‘Borgermonument’ was opgericht ter gelegenheid van het feit dat K.E. Borger op 23 juli 1897 precies 25 jaar burgemeester van Meppel was. Op de sokkel staat te lezen Ingezetenen van Meppel aan hunnen Burgemeester K.E. Borger 1872-1897 .

Herinrichting

Dit prachtige monument werd in 1952, in verband met de herinrichting van het Stationsplein en wegens achterstallig onderhoud, afgebroken. Delen van de fontein zouden bewaard blijven om mogelijk later weer te gebruiken. Volgens de Meppeler Courant waren de restanten op een gegeven moment spoorloos verdwenen.

Frans van der Veen, in de jaren zeventig directeur van schouwburg Ogterop en tevens hoofd bureau culturele zaken van de gemeente, vond een briefje gedateerd 3 mei 1974, van R. Dozeman aan het gemeentebestuur. Daarin stond dat slechts het bovenste deel van de fontein, de vrouwspersoon, bewaard was gebleven. Het lag in het magazijn van Gemeentewerken aan de Gasgracht. In deze voormalige gasfabriek is nu onder andere het architectenbureau van Arnoud Olie gevestigd.

Wijlen Jan Houdel, ‘Mister Meppel’, ging medio jaren tachtig succesvol op zoek naar het beeld op de stoffige zolder van de oude gasfabriek. In nauwe samenwerking met de redactie van de Meppeler Courant werd een plan gemaakt voor restauratie en terugplaatsing op de oude plek voor het stationsgebouw. Beeldhouwer Johannes van Laer ging aan het werk. Ondertussen werd in de krant een oproep geplaatst voor een toepasselijke naam voor de bevallige bronzen vrouw. Verschillende suggesties passeerden de revue. Lange tijd had de naam Aurora de voorkeur, tot hoofdredacteur John Boom de naam Vrouwe Fontana voorstelde: Italiaans voor fontein en een geliefkoosde Franse naam voor zowel meisjes als jongens. In 1989 werd het beeld, samen met de Borger-gedenksteen, op het Stationsplein tegenover de ingang naar de perrons teruggeplaatst.

Hunebed

Aan het hectische leven van Vrouwe Fontana werd enkele jaren later een duister hoofdstuk toegevoegd. Matineuze reizigers ontdekten dat zij niet meer op haar vertrouwde sokkel stond. Enkele dagen later kwam op de redactie de melding binnen dat een bronzen beeld onder het grootste hunebed in Havelte was aangetroffen. Fontana miste een arm. Jan Houdel was de eerste die haar in zijn armen kon sluiten. Johannes van Laer ging weer aan het werk en transplanteerde een nieuwe bronzen arm, die in dezelfde wenkende begroetingspose werd aangebracht.

Daar stond zij jarenlang roerloos vriendelijk te zijn. Tijdens zijn vaste rondje hardlopen ontdekte Marten Bolt op zondag 20 november dat Vrouwe Fontana was verdwenen. In het gras van het plantsoentje lag haar linkerhand. Bolt ontdekte sleepsporen bij de sokkel. Fontana was gestolen, vanwege de waarde van het bronzen materiaal. Bolt raapte de linkerhand op en nam contact op met de politie. Een paar dagen later ontmoette hij Willem Flinkert van de gemeente aan wie hij de geamputeerde hand van Fontana overhandigde.

Volgens Flinkert bestaat het beeld uit slechts een dun laagje brons. Beeldhouwer Wessel de Ruijter had reeds opdracht gekregen van de gemeente Meppel voor een reparatie van enkele scheuren in de voeten van Fontana. Hij onderzocht het beeld en denkt dat het materiaal ook weleens van tin zou kunnen zijn.

De politie heeft een oproep gedaan aan eventuele getuigen en anderen die informatie kunnen geven over de verblijfplaats van Fontana: 0900-8844.