Wordt het parkje achter de Wheem de nieuwe ‘tuin van de stad’?

Meppel - Achter de winkel- en horecapanden aan de Grote Kerkstraat/ het Prinsenplein, de noordelijker gelegen Woldstraat en het nieuwe Grand Café De Wheem ligt een verborgen groene parel van Meppel. Het is de weelderig begroeide strook grond die in de plaatselijke politiek is aangeduid als één van de „Tuinen van de stad”.

De tuin achter Grand Café De Wheem tussen Grote Kerkstraat/Prinsenplein en de Woldstraat.

De tuin achter Grand Café De Wheem tussen Grote Kerkstraat/Prinsenplein en de Woldstraat. Leo de Harder

Het is deels eigendom van de familie Schieving. De gemeente ziet in deze oase een geweldige kans om een parkachtige route aan te leggen vanaf het huidige parkeerterrein aan de Vledderstraat richting Wheem via een bestaande, maar door een hek afgesloten toegang aan de Woldstraat.

Een maand voor zijn overlijden verklaarde Wiecher Schieving dat hij de eventuele verkoop van de grond liet afhangen van een compromis met de gemeente. Deze ging over het handhaven van een aantal kort parkeerplaatsen op de Groenmarkt of daar vlak in de buurt. Hij had daarover contact met de onlangs afgetreden wethouder Roelof Pieter Koning , die het dossier heeft overgedragen aan zijn opvolger Robin van Ulzen.

De nieuwbakken wethouder is druk bezig met zich in te lezen in de vele dossiers die een relatie hebben met zijn portefeuilles. Vanuit Brussel, waar hij het Europees Parlement bezoekt, meldt hij dat op het stadhuis na het overlijden van Wiecher Schieving is besloten de zaak even te laten rusten. Het voornemen is om na de zomer contact op te nemen met de familie.

We konden voor een reactie geen contact krijgen met de familie.

Vledderhof

Realisering van de ‘Tuin van de stad’ hangt niet alleen af van de verwerving van de percelen in het hart van de binnenstad. Een ander obstakel is de definitieve reconstructie van het deel van de Vledderstraat waar tot voor kort het parkeerterrein door klanten van de Lidl in gebruik was. In het Binnenstadsplan van drie jaar geleden werd het idee voor een nieuw plein met woningbouw geïntroduceerd onder de naam Vledderhof.

Een deel van dit perceel is eigendom van mevrouw Moret uit de Wijk. Het is de gemeente de afgelopen jaren niet gelukt overeenstemming met de eigenaresse te krijgen. Haar stukje grond is afgebakend met hekken waardoor daar niet kan worden geparkeerd.

De eerste wethouder die bij haar op bezoek mocht komen was Ton Dohle. Hij putte daar enig optimisme uit. Ook wethouder Roelof Pieter Koning hield zich met het plan bezig, maar aan een overeenkomst kwam hij niet toe. Mevrouw Moret deed wel de toezegging mee te denken zodra er concrete plannen zijn.

Er zijn ideeën om bij de uitvoering van het project Vledderhof ook de grote panden van Xenos en Action te betrekken. Vanaf het Vledderhof gaan bezoekers via de binnentuin richting kernwinkelgebied (Woldstraat, Wheem).

Plaatselijke denktank

Ook de plaatselijke denktank M20 kijkt met grote belangstelling naar de ontwikkeling van dit gebied. Voor de aanpak van het Bleekerseiland heeft een aantal betrokkenen zich verenigd in De Kinckhorst Stichting, die ter plaatse een stadshotel laat bouwen. De stichting heeft ten doel het verfraaien van Meppel en het beschermen van de belangrijkste karakteristieken van stad en dorp. Een van de woordvoeders, Henrico ten Brink, bevestigt dat er met grote interesse naar dit deel van de binnenstad wordt gekeken.

De M20 roept op tot een „kwaliteitsimpuls” en denkt actief mee over wat dit in de praktijk betekent. „Er is een baaierd aan problemen op te lossen, maar er ligt ook een grote uitdaging om deze op te lossen”, aldus Ten Brink. Een aparte werkgroep binnen M20 neemt na de zomervakantie het initiatief om met alle betrokkenen, onder wie ondernemers, grondeigenaren en omwonenden om de tafel te gaan zitten. Het liefst ziet hij aan een opgewaardeerde Vledderstraat grondgebonden woningen verrijzen. Hij neemt als voorbeeld de prachtige invulling van het oude ziekenhuisterrein De Weezenlanden in Zwolle.

Groene gebieden

Meppel wil haar regionale positie vasthouden. Met alleen een goede winkelfunctie redt de stad het niet, zeggen onderzoekers. Er moet geïnvesteerd worden: in de kwaliteit van de openbare ruimte, de uitstraling van de stad, de beleving van de historische identiteit en van cultuur, het organiseren van evenementen en het uitdragen van gastvrijheid. Daar hangt een prijskaartje aan. In het Binnenstadsplan werd al gesproken over een totale investering van bijna 15 miljoen euro. De aankoop en inrichting van ‘Tuinen van de stad’ vergen een inspanning van circa drie ton.

Alle groene gebieden in de stad worden samengevat in de term ‘Tuinen van de stad’. Behalve met „de oase van de Wheem” liggen er kansen bij de Noteboomstraat (achterzijde Keyserstroom) om de omgeving te vergroenen. Het groen in het Slotplantsoen en rondom het stadhuis zijn ook belangrijke rustpunten voor een gevarieerde beleving van het centrum.