Zuiderschool wordt gemeentelijk monument

Een projectontwikkelaar wil de Zuiderschool slopen om er koopwoningen te bouwen. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp NDC Mediagroep / Stefan Klomp

De gemeente Meppel heeft besloten de voormalige Zuiderschool, aan de Prinses Marijkestraat, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Eind 2017 werd de voormalige Stad & Esch-locatie verkocht aan projectontwikkelaar Schavast. Die had plannen om in de voormalige HBS appartementen te bouwen. Het wilde de Zuiderschool slopen om daar rijtjeswoningen te realiseren . „Met het aanwijzen van de Zuiderschool als gemeentelijk monument worden de mogelijkheden van herontwikkeling enigszins beperkt”, reageert wethouder Jaap van der Haar. „Dit leidt niet tot bijstelling van de ambitie om het gebied te transformeren. We willen het monumentale bewaren, expliciet maken en een plaats geven in een ontwikkeling. Met de eigenaar heeft overleg plaatsgevonden.”

De projectontwikkelaar wil op dit moment nog niet reageren.

HBS is provinciaal monument

Het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft twee jaar geleden gevraagd de voormalige scholen Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 aan te wijzen als provinciaal of gemeentelijk monument. De provincie besloot daarop de voormalige HBS aan te wijzen als provinciaal monument, maar de Zuiderschool niet.

Daarmee restte voor de gemeente de vraag of aanbouw van de HBS en de Zuiderschool een gemeentelijke monumentstatus verdienden. De aanbouw van de HBS, die plaats zou moeten maken voor acht stadswoningen, werd eerder al afgewezen als gemeentelijk monument.

Onderzoek

Op verzoek van de gemeente heeft de welstandscommissie onderzoek verricht over de Zuiderschool. Deze commissie adviseerde de voormalige Zuiderschool aan te wijzen als gemeentelijk monument.

„De grootste waarde van de school is zowel cultuurhistorisch als architectuurhistorisch en stedenbouwkundig”, luidt de conclusie van het onderzoek. „Dat geldt met name voor de voorgevel, maar ook voor de expressieve volumewerking en de aanblik vanaf het schoolplein. In het interieur is vooral de herkenbaarheid van de oorspronkelijke opzet, met de gangenstructuur met lokalen, een centrale hal met monumentale trappartij en het glas-in-lood waardevol.”

Sloop noodlokalen

Gisteren werd begonnen met het sloopwerk van de noodlokalen . Op dit moment wordt de Zuiderschool tijdelijk bewoond als anti-kraak. Kindcentrum Kornalijn was daarvoor de laatste huurder van het pand, omdat het vaste onderkomen aan de Emmastraat gerenoveerd werd. Toen dat werk klaar was, verliet de Kornalijn het pand in juni dit jaar.

Eigenlijk zou de gemeente voor de zomer al met een conclusie komen over de aanvraag om de Zuiderschool tot monument aan te wijzen. Het Cuypersgenootschap stelde eerder de gemeente zelfs in gebreke omdat het niet tijdig zou reageren op het verzoek.