Actiegroep Meten=Weten uit Westerveld komt met eigen meldpunt voor overlast van pesticiden

Drentse tulpenvelden. Foto: Archief/Jaspar Moulijn

Uit onvrede over bestaande meldpunten heeft burgerinitiatief Meten=Weten uit de gemeente Westerveld een meldpunt opgezet om overlast van pesticiden te melden. Een dergelijke overlastmelder is niet nieuw. In Brabant bestaat al een soortgelijk meldpunt.

Omwonenden van landbouwpercelen, maar ook wandelaars, fietsers en ruiters kunnen op de website van Meten=Weten anoniem een melding maken als zijn overlast ervaren. De organisatie kreeg advies van het Brabants Burgerplatform, dat al eerder een app lanceerde om stank van de intensieve veehouderij te melden.

Bestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid en gezondheid van mensen op het platteland. En niet alleen voor de mensen, ook het bodemleven wordt vernietigd, de insectenstand gaat hard achteruit, boerenlandvogels leggen het loodje, het grond- en oppervlaktewater vervuilt. Het Westerveldse burgerinitiatief Meten=Weten maakt zich hier ernstige zorgen over.

Geen gehoor

Volgens Meten=Weten kunnen mensen die overlast ervaren van pesticiden bijna nergens terecht. In Westerveld, de gemeente waar het burgerinitiatief enkele jaren geleden is ontstaan, is het leliemeldpunt van de gemeentelijke website gehaald. Volgens Meten=Weten is dit gebeurd omdat toezicht op het gebruik van bestrijdingsmiddelen geen gemeentelijke taak zou zijn. De actiegroep wil dat het gebruik van pesticiden drastisch wordt verminderd en dat er bij intensieve (sier)teelten, zoals lelies en andere bloembollen, robuuste spuitvrije zones komen rond woningen en kwetsbare gebieden. Door overlast op de kaart te zetten kunnen we overheden inzicht geven in de omvang van de ervaren overlast.

‘Geen heksenjacht’

Burgers die overlast ervaren, moeten zich nu melden bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Maar wie dat doet krijgt volgens het burgerinitiatief doorgaans nul op het rekest. „Het argument is dan dat er geen overtreding is begaan, hoe erg de overlast ook wordt ervaren, er onvoldoende bewijs is, of dat de melding niet voldoet aan de vereiste procedure”, zo laat Alok van Loon weten. De secretaris van de vereniging voegt er aan toe dat het meldpunt „nadrukkelijk geen heksenjacht tegen boeren en telers is”. Volgens haar houden die zich doorgaans wel aan de regels. „Helaas beschermen de regels en de overheid de omwonenden niet.”