Afscheid van Overijsselse Merentocht met ‘opgeheven hoofd’. Initiatiefnemer Klaas Naberman: ‘Veel in beweging gezet’

Lekker schaatsen tussen de rietvelden, maar een Overijsselse Merentocht zat er niet in. Archief Peter Nefkens

„Met opgeheven hoofd” is volgens oud-wethouder Klaas Naberman van de voormalige gemeente Brederwiede besloten tot opheffing van de Overijsselse Merentocht. „Terugkijkend kunnen we alleen maar vaststellen, dat dankzij deze nooit verreden tocht een groot gevoel van saamhorigheid is ontstaan tussen de veertien ijsclubs in de Kop van Overijssel.’’

De inmiddels 81-jarige Klaas Naberman sprak deze woorden afgelopen vrijdagavond in café-restaurant Geertien in Muggenbeet. Daar waren zo’n vijftig (voormalige) bestuurders van de Merentocht en de betrokken ijsclubs bijeen tijdens de slotavond, waarop definitief een punt werd gezet achter dit project, waarvoor in 1996 door Klaas Naberman het initiatief werd genomen. Hij bracht de tot dan vaak louter op eigen houtje opererende clubs bij elkaar voor de organisatie een 200 km lange tocht, die in de afgelopen kwart eeuw evenwel nooit is verreden. Naberman: „De onderlinge vriendschappelijke betrekkingen hebben veel in beweging gezet. Ik heb er heel lang geloof in gehouden, dat de tocht er ooit zou komen in dit mooiste en meest unieke schaatsgebied van Nederland.”

Roelof Groen, de laatste voorzitter van de Stichting Overijsselse Merentocht, merkte in zijn welkomstwoord op, „dat we hier voor dit laatste samenzijn niet bij elkaar zijn gekomen om feest te vieren, maar toch kan de vlag in top. Want het is een periode geweest, waarin veel waardevolle contacten tot stand zijn gekomen en ervaringen zijn opgedaan.” En die komen volgens Groen van pas, wanneer hier weer kan worden geschaatst.

Noordwesthoekrit en Hollands Venetiëtocht blijven bestaan en de kans dat die kunnen worden verreden is aanmerkelijk groter dan bij de Merentocht het geval was. Groen prees de inzet van alle betrokkenen in heden en verleden en noemde met name ook Klaas Naberman. „Aan hem we al dit gedoe te danken’’, lokte hij met een knipoog de hierboven weergegeven reactie van de oud-wethouder uit. Opmerkelijk was, dat aan (oud-)bestuursleden en andere betrokkenen een heuse medaille van de Overijsselse Merentocht werd uitgereikt. In een kast lagen er al vele jaren lang enkele duizenden exemplaren klaar, waarin bij het doorgaan van de tocht alleen nog maar de datum behoefde te worden gegrift. Zover is het dus nooit gekomen...

Nieuws

menu