Agnieten College in Nieuwleusen groeit uit zijn jasje. School wijkt uit naar naastgelegen gebouw om extra lokalen te realiseren

Het Agnieten College in Nieuwleusen heeft te maken met een flinke groei van het aantal leerlingen. Meer dan er in het schoolgebouw passen. De school wijkt als noodoplossing uit naar het nabijgelegen gebouw Driehoek.

Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.

Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Frens Jansen

De school is sinds de verhuizing naar Kulturhus de Spil in 2018 qua leerlingenaantal enorm gegroeid. De school is gebouwd om 210 leerlingen te huisvesten, de verwachting was dat het aantal op 260 leerlingen zou gaan stabiliseren. De werkelijkheid is echter anders. Voor het schooljaar 2021-2022 hebben zich inmiddels 290 leerlingen aangemeld.

Op korte termijn is een oplossing gevonden door drie lokalen in het gebouw Driehoek te realiseren. Dit gebouw staat vlakbij de Spil.

Ruimte zoeken voor school

De gemeente Dalfsen en Kulturhus de Spil moeten ruimte voor de school zoeken. Met het Kulturhus en het Agnieten College zijn gesprekken gevoerd of op eenvoudige wijze inpandig mogelijkheden zijn voor realisatie van een extra leslokaal. Theoretisch zijn er mogelijkheden, maar dit is niet op korte termijn te bewerkstelligen. In de toekomst wil men twee extra lokalen in de Spil realiseren.

Ook is gekeken om ruimte voor de leerlingen te realiseren in de basisschool De Tweemaster maar volgens een ambtelijke notitie leent dit gebouw zich door de kleine klaslokalen, de indeling van het gebouw en de toenemende leerlingenaantallen van deze school niet voor medegebruik door het Agnieten College.

Extra kosten voor opfrisbeurt

Met de aanpassing van het Driehoekgebouw is een bedrag gemoeid van 10.000 euro voor het aanpassen van de toiletruimte en een opfrisbeurt van de ruimtes. Voor de gemeente betekent het een extra uitgave van 57.000 euro in 2022 en 50.000 euro in 2023; voor de jaren 2024 en 2025 is dat 15.000 euro.

Op lange termijn is er behoefte aan meer zicht op de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal van het Agnieten College. Er wordt hiervoor een meerjarenscenario opgesteld door de school en de gemeente Dalfsen. Tot op heden worden zowel het Agnieten College als de gemeente verrast door het stijgend aantal leerlingen.