Alternatieven voor oud papier ophalen in De Wolden: ‘De ideeën vlogen ons om de oren’

Voor de laatste keer werd in december het oud papier door vrijwilligers opgehaald in Linde, zoals hier bij het dorpshuis. Al die losse dozen bij de container, dat mag na 1 januari niet meer. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De eerste twee bijeenkomsten waar verenigingen en instellingen hun ideeën kenbaar kunnen maken voor alternatieven voor het ophalen van oud papier, zijn constructief verlopen. Dat zei wethouder Egbert van Dijk donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad na vragen van Corné den Hollander van de ChristenUnie.

Het raadslid uit Ruinerwold had schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het oud-papierdossier. Per 1 januari mogen vrijwilligers het oud papier niet meer ophalen in De Wolden, dit jaar krijgen ze nog wel de volledige vergoeding, maar er wordt nu nagedacht over tegenprestaties.

Complex systeem

„De ChristenUnie is blij met de afbouwregeling, maar waarom is voor deze vorm gekozen? Die komt me namelijk wel erg complex voor”, vroeg Den Hollander. Van Dijk had niet de indruk dat de betrokken partijen het systeem complex vonden. Wanneer een organisatie in 2022 4.000 euro verdiende aan het oud papier, wordt dat volgens de afgesproken regeling afgebouwd naar 3.000 euro in 2024, 2.000 euro in 2025 en 1.000 euro in 2026 . In 2027 krijgen ze niets meer van de gemeente. Voor een tegenprestatie te leveren, kan een organisatie maximaal 3.500 euro per jaar verdienen, overigens niet boven de vastgestelde bedragen op.

Paar voorbeelden

Egbert van Dijk memoreerde dat er inmiddels avonden hebben plaatsgevonden in Koekangerveld en Ruinerwold, wat een dekking van zes dorpen geeft. „De ideeën vlogen ons om de oren. Om een paar voorbeelden te geven: bermen schoonmaken en onderhouden, de Wolder Courant bezorgen (want die wordt lang niet overal bezorgd), onderhouden van wandelpaden, sociale activiteiten organiseren en verkeersborden schoonmaken.” Volgens Van Dijk heeft de gemeente er bewust niet voor gekozen om voorzetten te geven. „We willen de creatieve geesten niet belemmeren.”

Overigens laat de wethouder weten dat organisaties in 2023 de keuze kunnen maken al dan niet vrijwilligers voor alternatieve activiteiten ter beschikking te stellen. „Als men besluit dat niet te doen, kan men desgewenst pas weer participeren zodra er nieuwe activiteiten beschikbaar komen of andere organisaties afhaken. Dat geldt ook voor nieuwe organisaties die gebruik willen maken van de regeling.”

Nieuws

menu